Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 379
TÝDEN: 2544
CELKEM: 1169801

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Aktuální informace o průběhu dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na rok 2018 - Ministerstvo kultury České republiky.

 

Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, jako obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), obdržel dopis Ministerstva kultury České republiky ze dne 22. 11. 2017, ve kterém jsou sdělovány aktuální informace o průběhu dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2018.

Opatřením ministra kultury České republiky č. j. MK 69967/2017 OPP ze dne 03. 11. 2017 se s účinností od 01. 01. 2018 mění Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky v uvedeném dotačním programu. Tyto změny se dají shrnout do těchto hlavních bodů:

1. Dotační program bude administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou 28. 02. 2018 (odevzdání žádosti na úřad ORP), respektive 31. 03. 2018 (odevzdání všech žádostí za ORP na Ministerstvo kultury ČR).

2. Dochází ke zvýšení finanční spoluúčasti ze strany potenciálních žadatelů, a to z 10 % na 20 %.

3. Doplňkové kolo nebude vyhlašováno.

4. Zrušení povinnosti předkládat do závěrečného vyhodnocení akce restaurátorskou zprávu (případné ustanovení závazného stanoviska o vyhotovení a předání restaurátorské zprávy příslušnému odbornému pracoviště NPÚ nebo úřadu ORP není dotčeno).

Zároveň Vás upozorňujeme na skutečnost, že výpočet kvót pro rok 2018 může být proveden až poté, kdy dojde ke schválení zákona o státním rozpočtu České republiky Poslaneckou sněmovnou. Zatím nejsou na webových stránkách Ministerstva kultury ČR zveřejněny podkladové materiály (formuláře žádosti o dotaci a další. Jakmile dojde k jejich zveřejnění a náš ORP obdrží ze strany resortu kultury příslušný metodický pokyn, dojde ke zveřejnění příslušné dotační výzvy u uvedeného programu na webových stránkách www.vitkov.info. V případě nejasností, či doplňujících dotazů, nás kontaktujte.

 

Výběr jazyka