Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 742
TÝDEN: 4211
CELKEM: 1265517

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Organizace zřízené městem

Město Vítkov je zřizovatelem uvedených organizací a školských zařízení. Spolupráci s nimi zajišťuje prostřednictvím odborů MěÚ. Odbory, které spolupracují s organizacemi zřízenými městem, zajišťují koordinaci, kontrolu a zabezpečují zpětnou vazbu mezi organizacemi a městem. Řízením a kontrolou jsou pověřeni ředitelé či vedoucí organizací a složek, uvedení ve zřizovacích listinách.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona , zastupitelstvo města zřizuje a ruší příspěvkové organizace, organizační složky města a schvaluje jejich zřizovací listiny.

V souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona, plní rada města vůči příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města, zřízeným zastupitelstvem města, úkoly zakladatele nebo zřizovatele. Zřizovatel jmenuje a odvolává ředitele (vedoucí) příspěvkových organizací a organizačních složek s výjimkou školských zařízení dle příslušného zákona. Při realizaci hospodářské činnosti příspěvkové organizace nebo organizační složky je nutno vycházet z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

 

Sbory dobrovolných hasičů
Rozhodnutím rady města č. 625/51/2 ze dne 5.8.1997 zřídilo Město Vítkov:
Jednotku Sboru dobrovolných hasičů se sídlem ve Vítkově, Hasičská ul. 266, 749 01 Vítkov

 

Příspěvkové organizace (s právní subjektivitou):

 

Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace

Organizace se zabývá správou a údržbou obecních domů, bytů a nebytových prostor ve městě a přilehlých obcích. Další činností organizace je výroba a dodávka tepla a teplé vody a činnosti s tímto související.

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Vítkova dne 3.4.1991 pod č.j. 17/6 s účinností od 1.4.1991.

Výběr jazyka