Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 24
TÝDEN: 1296
CELKEM: 1299810

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Úřední deska

Město Vítkov zřizuje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úřední desku a elektronickou úřední desku.

Úřední deska je umístěna před budovou Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7. 

Elektronická úřední deska Města Vítkova (dále jen "elektronická úřední deska") zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.

 

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

  • v případech stanovených právními předpisy,

  • v případech, kdy právní předpis stanoví, že se písemnost zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, rozhodne-li tak vedoucí příslušného odboru,

  • rozhodne-li tak starosta města nebo tajemník, a to po dobu jimi stanovenou,

  • na základě žádosti jiných orgánů veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Elektronická úřední deska je rozdělena do sekcí podle druhů písemností.

Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje oddělení kultury.

Město dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb. zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů. Zveřejnění se týká i veřejnoprávních smluv, u kterých uzavřením dodatků došlo k navýšení dotace nad stanovený limit.

 


Dotační smlouvy

Dražební vyhlášky

Odstávky energií

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
110/2018 - Oznámení o přerušení dodávky vody - Vítkov - 21. května16.05.201822.05.2018

Ostatní dokumenty

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
108/2018 - 8. změna integrovaného povolení společnosti Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace pro zařízení „Skládka TKO Nové Těchanovice10.05.201811.06.2018
99/2018 - Nabídka pozemků SPÚ určených k pronájmu02.05.201801.08.2018
97/2018 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 201730.04.201830.07.2018
98/2018 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 201730.04.201830.07.2018
28/2018 - Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 201712.02.201815.02.2019
289/2017 - Sazebník úhrad za poskytování informací na období 201819.12.201731.12.2018
290/2017 - Schválený rozpočet města Vítkova na rok 201819.12.201721.12.2018
291/2017 - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU Města Vítkova na léta 2019 až 202019.12.201720.12.2018
269/2017 - Rozpočtová odpovědnost města Vítkov – zveřejňování dokumentů21.11.201721.11.2037
185/2017 - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky17.08.201717.08.2019
154/2017 - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky20.07.201720.07.2019
113/2017 - Závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu Moravice za rok 201629.05.201731.05.2018
114/2017 - Venkovský mikroregion Moravice. Střednědobý výhled na roky 2018 - 202029.05.201731.12.2019
195/2014 - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE 27.2.201705.08.201431.12.2023

Veřejné vyhlášky

Výběrová řízení

Záměry

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
117/2018 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 1859/6 v kú. Vítkov21.05.201806.06.2018
118/2018 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 1807/1 v kú. Vítkov21.05.201806.06.2018
119/2018 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 281 v kú. Vítkov21.05.201806.06.2018
120/2018 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 281 v kú. Vítkov21.05.201806.06.2018
121/2018 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 670/37 v kú. Vítkov21.05.201806.06.2018
112/2018 - Záměr na prodej části pozemku pč. 3207/9 v kú. Vítkov18.05.201828.06.2018
113/2018 - Záměr bezúplatně převést - darovat pozemek parc. č. 6/5 v kú. Vítkov18.05.201828.06.2018
114/2018 - Záměr bezúplatně převést - darovat  pozemky parc. č. 63/2 v kú. Nové Těchanovice18.05.201828.06.2018
111/2018 - Záměr na pronájem nebytových prostor v KD Vítkov17.05.201804.06.2018
102/2018 - Záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu03.05.201824.05.2018
103/2018 - Záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu03.05.201824.05.2018
104/2018 - Záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu03.05.201824.05.2018
105/2018 - Záměr na výprosu – uzavření smlouvy o právu provést stavbu03.05.201824.05.2018
89/2018 - Záměr na prodej části pozemku pč. 1536/5 v kú. Vítkov23.04.201828.06.2018
64/2018 - Záměr na pronájem nebytových prostor - prostory bývalé SŠ v Podhradí15.03.201806.06.2018

Výběr jazyka