Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 17
DNES: 631
TÝDEN: 6055
CELKEM: 1044716

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

135/2017 - Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace - SVČ Vítkov

Město Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7

749 01  Vítkov

 

Rada města Vítkova vyhlašuje

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

 

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

 

Požadavky:

 • Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky a odborná kvalifikace podle zákona  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • plná způsobilost k právním úkonům

 • znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů zejména
  v oblasti školství

 • zdravotní způsobilost

 • občanská a morální bezúhonnost

 

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní kontakt, případně e-mail, datum a podpis),

 • profesní životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),

 • čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání a délce pedagogické a řídící praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř.o státní zkoušce,

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  vykonávat funkci ředitele/ky  (ne starší 2 měsíců),

 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • koncepce rozvoje školského zařízení (maximálně 5 stran formátu A4),

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně   osobních údajů v platném znění

 

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. ledna 2018

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky se všemi  požadovanými doklady.

Termín podání přihlášek do: 26. září 2017 do 14,00 hod.

 

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Město Vítkov

Mgr. Oldřich Huška, místostarosta města

náměstí Jana Zajíce 7

749 01  Vítkov

Obálku označit slovy KONKURZ  na ředitele/ku SVČ, Vítkov – NEOTVÍRAT

 

Kontakt:

Ing. Zdeněk Kuboň

Tel.: 556 312 240

 

Ve Vítkově dne 27. 6. 2017

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2017

Datum sejmutí: 27. 9. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka