Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 394
TÝDEN: 5700
CELKEM: 1100850

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

251/2017 - Město Budišov nad Budišovkou: výběrové řízení - Strážník Městské policie Budišov nad Budišovkou

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Město Budišov nad Budišovkou zastoupené starostou města

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici:

Strážník Městské policie Budišov nad Budišovkou

 

Místo výkonu práce: Katastr města Budišova nad Budišovkou

Platové zařazení: Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 v platném znění – platová třída 7, zvláštní příplatek

Vyhlašovatel: Město Budišov nad Budišovkou, Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Druh práce: Strážník městské policie podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii

 

Požadavky:

 • státní občan České republiky

 • věk nejméně 21 let

 • zdravotní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.

 • bezúhonnost a spolehlivost

 • minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 

Ostatní předpoklady:

 • ovládání PC (Word, Excel)

 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

 • praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou

 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou

 • zbrojní průkaz skupiny D výhodou

 • předpokládaný nástup 1. 1. 2018 nebo dle dohody 

 

Doklady k přihlášce:

 • ověřená kopie maturitního vysvědčení (ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání)

 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

 • strukturovaný životopis

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce

 • čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce

 • čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce

Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště o způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka MP. Odborné vyšetření hradí město.

 

Lhůta k podání přihlášek: do 13. 12. 2017 do 09:00 hodin (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny)

Místo podání přihlášek: Podatelna Městského úřadu v Budišově nad Budišovkou, Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Způsob podání přihlášek: Osobně nebo poštou v zalepené obálce s nadpisem: „Výběrové řízení Strážník Městské policie Budišov nad Budišovkou“  

 

Obsah přihlášky:

 • příjmení, jméno a titul uchazeče

 • datum a místo narození

 • státní příslušnost

 • místo trvalého pobytu

 • datum a podpis uchazeče

 • telefonický a e-mailový kontakt

 

Bližší informace: 

Ing. Patrik Schramm - starosta města

telefon: 602 106 641, e-mail:p.schramm.mu@budisovnb.cz

 

V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Vyvěšeno: 7. 11. 2017

Datum sejmutí: 14. 12. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka