Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 895
TÝDEN: 4858
CELKEM: 1234087

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

52/2018 - konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové  organizace - Mateřská škola Vítkov

Město Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7

749 01  Vítkov

 

Rada města Vítkova vyhlašuje

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace

 

Požadavky:

 • Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky a odborná kvalifikace podle zákona  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • plná způsobilost k právním úkonům

 • znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů zejména
  v oblasti školství

 • zdravotní způsobilost

 • občanská a morální bezúhonnost

 

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, telefonní kontakt, případně e-mail, datum a podpis),

 • profesní životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),

 • čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání a délce pedagogické a řídící praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř.o státní zkoušce,

 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy,

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  vykonávat funkci ředitele/ky  (ne starší 2 měsíců),

 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • motivační dopis (maximálně 3 strany formátu A4),

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně   osobních údajů v platném znění

 

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. srpna 2018

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky se všemi  požadovanými doklady.

Termín podání přihlášek do: 7. 5. 2018  do 14,00 hod.

 

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Město Vítkov, p. Lenka Sonnková-místostarostka města,

náměstí Jana Zajíce 7

749 01  Vítkov

Obálku označit slovy KONKURZ  na ředitele/ku MŠ Vítkov – NEOTVÍRAT

Kontakt: Ing. Zdeněk Kuboň, tel. 556 312 240,

 

Ve Vítkově dne 5. 3. 2018

 

Vyvěšeno: 5. 3. 2018

Datum sejmutí: 8. 5. 2018

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka