Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 147
TÝDEN: 6854
CELKEM: 1194145

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

9/2018 - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení§ 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS , a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí  společnosti ČEPS , a.s.

Podle ustanoveni § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) ma u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995). Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V 459 vlastněné a provozované naší společností, u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 20 (25)m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení.

Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého " UPOZORNĚNÍ" plní ČEPS , a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 9 (energetický zákon).

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU V TERMINU DO 31 . 3. 2018.

Současně oznamujeme, že v termínu od 1.1.2018- do 30.4.2018 vyhledají vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy pověřené společností ČEPS, a.s., a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocní těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace zástupce společnosti ENERGISTAV, s telefon č. 725 136 773,e-mail: energistav@seznam.cz

 

Vyvěšeno: 17. 1. 2018

Datum sejmutí: 1. 5. 2018

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka