Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 640
TÝDEN: 5862
CELKEM: 1130872

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Územní plán města Vítkova

ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOV byl v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydán Zastupitelstvem města Vítkova na 29. zasedání konaném dne 16.7.2014 usnesením č. 1240/29 formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 01/2014 nabylo účinnosti dnem 1.8.2014.

Na pořízení Územního plánu získalo město Vítkov finanční podporu z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU. 

Loga povinné publicity

 

Projekt „ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOV" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

 

Pro město Vítkov - lokalitu Skřivánčí pole a lokalitu Budišovská ulice, byl zpracován regulační plán. Ten byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 384/17 dne 29. května 2000. Závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou města č. 25/2000. V roce 2001 a 2002 proběhlo projednávání Změny č. 1 regulačního plánu, tato byla schválena Zastupitelstvem města Vítkova usnesením č.1092/37 dne 23.října 2002. Závazná část o užívání regulačního plánu vydaná Obecně závaznou vyhláškou č.4/2002 se nachází rovněž v části „Právní předpisy“.

 

Změna č. 1 územního plánu města Vítkova 

 

Výběr jazyka