Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 46
TÝDEN: 46
CELKEM: 1073143

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Zpět

Upgrade serverů MěÚ Vítkov“

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

 „Upgrade serverů MěÚ Vítkov“

 

Název zakázky:

„Upgrade serverů MěÚ Vítkov“

Předmět zakázky:

Dodávka níže uvedeného a technicky specifikovaného množství Serverů, záložního zdroje a software

Datum vyhlášení zakázky:

11.10.2017

Název / obchodní firma zadavatele:

Město Vítkov

Sídlo zadavatele:

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

tel.: 556312201

e-mail: starosta@vitkov.info

IČ zadavatele:

00300870

DIČ zadavatele:

CZ00300870 

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:

Ve věcech technických i organizačních: Tomáš Drkal, tel. 556 312 217, e-mail : drkal@vitkov.info

 

   

Lhůta pro podávání nabídek:

do 23.10. 2017, 11:30 hod. , osobně nebo poštou

Místo pro podávání nabídek:

Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov - podatelna.

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném: „Upgrade serverů MěÚ Vítkov“ a slovy NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. Na obálce či jiném obalu bude uvedena identifikace uchazeče.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem díla je dodávka:

2 kusy serverů, 1 kus záložní zdroj, software a služby

 

Technická specifikace předmětu díla :

2 kusy Serveru

 • RACK provedení 1 nebo 2 U
 • 1 CPU 6-ti nebo 8-mi jádrové (technologie Intel Xeon)
 • Paměť 16GB typu DDR4,  s možností rozšíření na 64GB
 • HDD pro systém 2x 300GB zapojených do RAID 1, 15000 otáček, SAS,  Hot-Swap
 • RAID řadiče musí umožnit vytváření RAID setů na HW úrovni – 0,1,3,5,6 a 10
 • DVD mechanika
 • 2 x napájecí zdroj
 • 2 x UTP 1Gb Ethernet port
 • Záruka 3roky, opravy v místě instalace, 9x5 s garantovanou dobou odezvy do 4 hodin, s typickou dobou odstranění závady do 24 hodin

Záložní napájecí zdroj

 • RACK provedení
 • Výkon minimálně 2100W / 3000 VA
 • Komunikační karta web/SNMP

Software a licence

 • 2 x MS Windows Server Standard 2016
 • 85 x Windows Server 2016 User CAL

 

Služby – implementace

 • Instalace a konfigurace serverů
 • migrace stávající Active Directory na nové servery 1x doménový řadič, 1x záložní doménový řadič   

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Termín zahájení plnění:  listopad/2017

Termín ukončení plnění: 15.12.2017

Místo dodání / převzetí plnění:

Městský úřad Vítkov

Hodnotící kritéria:

Hodnocení nabídek bude probíhat podle ekonomické výhodnosti podaných nabídek.

 

Hodnocení proběhne tímto způsobem:

Hodnotící komise bude hodnotit tak, že nejvyššího ohodnocení dosáhne nejnižší cenová nabídka, která bude zároveň splňovat minimálně veškeré uvedené technické specifikace i požadované počty  HW a SW.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

 1. Základní
 • výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění
  k podnikání, čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení
 1. Profesní
 • Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

 

Reference:

Uchazeč předloží reference o realizaci alespoň tří zakázek s obdobným předmětem plnění. Období realizace zakázky a údaje na kontaktní osobu pro ověření reference. Reference na zakázky umístěné mimo území ČR nebudou brány v potaz.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, e-mailovou adresu a sídlo firmy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český

Další požadavky na zpracování nabídky a podmínky zadavatele:

1. Nabídka bude zpracována v tomto pořadí:

 • Krycí list nabídky
 • Věcný obsah předmětu nabídky – přehledný a srozumitelný popis nabízeného zboží, včetně jeho skutečných technických a užitných parametrů. Rozsah a podmínky poskytované záruky a záručního servisu.     
 • Doklady k prokázání kvalifikace
 • Návrh kupní smlouvy
 • Seznam referencí

 2. Všechny listy nabídky budou očíslovány.

 3. Nabídku podává uchazeč bezplatně, bez nároku na úhradu případných nákladů, souvisejících s jejím vznikem

 4. Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • Výběrové řízení kdykoliv a v každé jeho fázi bez udání důvodu zrušit
 • Odmítnout všechny nabídky
 • Doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy

 

Ve Vítkově dne 11.10.2017                                                              Ing. Pavel Smolka

                                                                                                          starosta města

Vyvěšeno: 11. 10. 2017

Datum sejmutí: 24. 10. 2017

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět

Výběr jazyka