Zawartość

Hydrosfera okolicy

 

Potok Kaménka

Potok bierze początek w podmokłych łąkach przed miejscowością Nové Vrbno. Przepływa przez Vitkovski Balaton i dalej wpada do mniejszego stawu rybnego. W przeszłości miał dużo więcej wody, dziś potok wysycha i jest raczej potokiem sezonowym z minimalną ilością wody. Słaby bieg występuje dopiero przed stawem rybnym, stopniowo nasila się i wpada do potoku Čermná, jako jej lewostronny dopływ. Na tym odcinku potoku koryto jest naturalne. Na odcinku pod tamą odnotowano obecność raków.

Stosunkowo szeroka formacja nadrzeczna wzdłuż koryta potoku bierze początek poniżej tamy „Vitkovskiego Balatonu“, a kończy się przed stawem. Tworzą ją głównie olcha, topola, jesion i brzoza. W poszyciu roślinnym występują pokrzywa, bylica, łopian, ostrożeń polny i krwawnik.

 

Prawostronny dopływ potoku Kaménka

Odprowadza wodę z terenów podmokłych, znajdujących się w lasach iglastych, po lewej stronie drogi Vítkov – Fulnek.


Zbiornik wodny „Vítkovský Balaton“

Zbiornik wodny wybudowany został w 70. latach i stał się poszukiwanym zapleczem rekreacyjnym. W zachodniej części zbiornika znajduje się około 10 metrów wysoka kamienna tama ze śluzą.
Formacja nadrzeczna składa się z półnaturalnej, łąki koszonej wykorzystywanej w celach rekreacyjnych i zagajników z powierzchnią pokrytą przez olchy, brzozy, wierzby i jarzębiny, na które nawiązuje las świerkowy z domieszką sosny. Południowo-wschodnią część zbiornika otaczają niekoszone przestrzenie trawiaste przechodzące w kępy maliny, dzikiej róży i bzu czarnego. Drzewostan jest reprezentowany przez nerecznicę samczą, olchę, brzozę, jarzębinę i dąb.

 

Staw rybny

Staw jest własnością Stowarzyszenia Rybackiego - Český rybářský svaz, MO Vítkov. Jest używany do hodowli ryb. W jego zachodniej części znajduje się tama ze śluzą. Staw otoczony jest od strony północnej rzadkim podrostem świerkowym i brzozowym, krzewami maliny i jeżyny, od strony południowej olchami, dębami, topolami i brzozami. Roślinność przechodzi do starszych leśnych podrostów.

 

Wybierz język