Zawartość

Występowanie nietoperzy

W okolicy Zálužné znajduje się największe zimowisko mopka na Morawach. Opuszczone kopalnie łupku stwarzają bowiem idealne warunki do zimowania nietoperzy. Głębokość kopalni wynosi około 80 metrów. Składa się z trzech pięter korytarzy, o łącznej długości ponad 2 km.

Od 1976 roku kopalnia jest pod obserwacją bogumińskich speleologów, którzy regularnie przeprowadzają tu kontrole. Liczebność nietoperzy przekracza 1 000 osobników. Zimujących nietoperzy znaleziono około 30–50 %. Chodzi o bardzo rozległą przestrzeń z wysokimi do 20 metrów stropami i z rozległą rozczłonkowaną kamienną podsadzką, w których chowają się bardzo głęboko zimujące nietoperze, są całkowicie ukryte przed ludzkim wzrokiem.

Na terenie jest ponad dziesięć gatunków nietoperzy. Przeważa mopek (Barbastella barbastellus), liczne populacje tworzy również rzadki mroczek pozłocisty (Eptesicus nillsoni).

 

Wybierz język