Zawartość

Mikroregion Moravice

 

Członkowie wiejskiego mikroregionu Moravice

 • Budišov nad Budišovkou
 • Branka u Opavy
 • Březová
 • Čermná ve Slezsku
 • Kružberk
 • Melč
 • Mikolajice
 • Moravice
 • Nové Lublice
 • Radkov
 • Raduň
 • Skřípov
 • Svatoňovice
 • Staré Těchanovice
 • Větřkovice
 • Vítkov

 

Organy zarządzające mikroregionu

Siedziba stowarzyszenia:
Miasto Vítkov
ul. náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov, Republika Czeska
Web: www.mikroregion-moravice.cz

Mikroregion będzie reprezentowany przez miasto Vítkov, a podczas realizacji niniejszej umowy, poszczególnych uczestników będą zastępować przedstawiciele ustawowi lub odpowiednio upoważnione przez nich osoby. 

 

Cel mikroregionu
Pomoc i koordynacja w rozwiązywaniu problemów na wszystkich obszarach mikroregionu oraz przygotowanie projektów w celu uzyskania wsparcia z funduszy publicznych i unijnych dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Statut mikroregionu
Mikroregion powstaje jako dobrowolne i otwarte połączenie miast i gmin Vítkovska - Budišovska.             
Uczestnicy porozumienia uzgodnili, że mikroregion będzie reprezentowany przez Miasto Vítkov, które stanie się również odbiorcą ewentualnych dotacji na projekty mikroregionu. Mikroregion tworzy połączenie, które jest otwarte także dla innych gmin w okolicy. Członkowstwo dalszego uczestnika powstaje przez pisemne przyłączenie się do niniejszego porozumienia (ew. przestaje istnieć przez pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu porozumienia). W podejmowaniu decyzji w sprawach mikroregionu każdy uczestnik dysponuje jednym głosem, a przyjęcie decyzji wymaga zgody ponad połowy uczestników porozumienia.

 

Witamy w mikroregionie Moravice
Ten piękny i gościnny region ma własną indywidualność i odrębność. Oś tworzy romantyczna rzeka Moravice z szeregiem meandrów w głębokiej skalistej dolinie. W 1994 roku został tutaj ogłoszony Narodowy Park Przyrodniczy Moravice - największy i najbardziej cenny obszar chroniony na Opavsku. Cały obszar mikroregionu Moravice stanowi najbardziej wyszukiwany cel turystyki. Na stromym urwisku niedaleko Podhradí wznoszą się ruiny zamku Vikštejn.

Obszar ten, z bogatą tradycją górniczą jest również interesujący pod względem geologicznym. Romantyczny charakter krajobrazu uzupełniają hałdy wydobytych łupków dachowych, opuszczone kopalnie i jeziorka ukryte w cieniu drzew. Dawne miasta górnicze Budišov nad Budišovką i Vítkov mogą stanowić początek przechadzki wokół Kružberskiej zapory. 

W tym malowniczym regionie swoje dzieciństwo spędziła Joy Adamson, wnuczka przedsiębiorcy Weisshuhna, która w swoich książkach przez całe życie wspomina o tym szczęśliwym okresie. Również poeta Petr Bezruč inspirował się podczas pobytu w Brance u Opavy, a Hradec nad Moravicą, Žimrovice, Melč, Radkov, Klokočov, Čermná na Śląsku i Branka zostały uwiecznione w Zbiorze Pieśni Śląskich. O każdej porze roku można tutaj odkryć mnóstwo drobnostek, które sprawią radość i są wieczne, ponieważ pozostaną przez cały czas we wspomnieniach.

 

Wybierz język