Zawartość

Kopalnia Nittmanna II

GPS: 49°49'21.180"N 17°42'56.819"E - mapa


ŚRODKOWE PIĘTRO

Kopalnia Nittmanna stanowi ogromny trzypiętrowy kompleks położony dokładnie w centrum miejscowości Zálužné. Jest największym wyrobiskiem górniczym znajdującym się na trasie ścieżki edukacyjnej. Kopalnia jest usytuowana na dość stromym wzgórzu Moraberg nad rzeką Moravice i posiada, przy głębokości około 80 m, trzy połączone ze sobą piętra. To najniższe znajduje się dokładnie ponad poziomem rzeki. Kopalnię tworzy skomplikowany system korytarzy i dużych komór - wyrębni, które w wielkiej mierze były wypełnione kamiennym surowcem. Górnicy już pod ziemią potrafili odróżnić i oddzielić z wydobytej skały te kawałki, które nie nadawały się do dalszego przetworzenia. Taki materiał pozostawał na dole, nie wywożono go, a służył do wypełniania komór i budowy tuneli i kominów. W ten sposób powstałe podkłady zastępowały drewniane legary znane z innych wyrobisk górniczych, a równocześnie tworzyły wyższy poziom podłoża pracowniczego do dalszego wydobywania. Równocześnie stwarzały charakterystyczny i niepowtarzalny wygląd podziemnych pomieszczeń. Długość całkowita wnętrza pomieszczeń przekracza 3 km. Wydobycie łupków w tej kopalni zakończono przed I wojną światową, kiedy większość złoża została wyczerpana.  Dla miejscowych kopalni łupków tragicznym i fatalnym w skutkach okazał się rok 1885. Wtenczas doszło do potężnego wtargnięcia wód podziemnych do wszystkich trzech kopalni. Kopalnia Nittmanna stosunkowo dobrze poradziła sobie z nieoczekiwanym napływem wody. Woda przeciekła przez wyrobisko górnicze, a z jego najniższego piętra znalazła drogę do rzeki Moravicy. Uszkodzona została tylko jedna część wewnętrznego wyposażenia kopalni. Mały ciek wodny odprowadzający wody kopalniane do rzeki pozostał i do dzisiaj przepływa przez pomieszczenia kopalni. W innych kopalniach wydarzenie to miało o wiele gorsze konsekwencje. Nie obeszło się również bez ofiar.


OBSZAR O ZNACZENIU EUROPEJSKIM

KOD CZ0813767 – ZÁLUŽNÁ

POMNIK PRZYRODY

Drugi prawie pionowy szyb o głębokości 60 m posiada profil 6x6 m i prowadzi z dna pochylni-tunelu bezpośrednio do trzeciego piętra kopalni. Od niej rozbiegają się na strony poziome sztolnie. Cały system podziemny tworzy komory wyrobiskowe o wysokości do 10 m, które są w wielkiej mierze wypełnione ułożonymi kawałkami skały płonnej. Odpadami tymi zostały wyłożone korytarze wejściowe oraz komunikacyjne. Między płytami łupkowymi umieszczonymi na ścianach znajduje się dostateczna ilość szpar i wnęk odpowiednich do zimowania populacji nietoperzy.

Mikroklimat w poszczególnych częściach kopalni jest bardzo zróżnicowany. Decyduje o tym sposób i intensywność wentylacji, kierunek przypływu powietrza i roczne zmiany teperatury na powierzchni. W górnych piętrach połączonych z zewnętrznym środowiskiem tylko jednym szybem, dynamika przepływu powietrza jest minimalna, a mikroklimat stabilny. Temperatury poruszają się w zakresie od +5,2 °C do +6,2 °C, a wilgotność względna wynosi około 97 %. Najniżej położone trzecie piętro połączone jest z powierzchnią przez trzy szyby. Dynamika przepływu prądów powietrza oraz zmiany temperatury są tutaj bardziej intensywne i szybko reagują na zmiany temperatur na powierzchni. Mikroklimat i jego stabilność w porze zimowej determinuje wybór miejsc do przezimowania poszczególnych gatunków nietoperzy. Podczas gdy w górnych stabilnych termicznie piętrach zimują nietoperze z rodzaju Myotis, najniższe piętra są wykorzystywane do zimowania przez rodzaj Barbastella Barbastellus – nietoperz czarny. Kopalnia Nittmanna jest jednym z pięciu najbardziej znanych zimowisk tego bardzo rzadkiego gatunku nietoperzy w Republice Czeskiej. Ich zimujące kolonie liczą tutaj do 300 osobników.


Środowisko opuszczonych kopalni łupków zapewnia korzystne warunki wielu szczególnym rodzajom zwierząt i grzybów. 

Wybierz język