Zawartość

Turystyka rowerowa

Malownicze okolice miasta Vítkova oferują szerokie możliwości w zakresie turystyki rowerowej. Można wybrać się na przejażdżkę wzdłuż rzeki Moravicy, która przepływa przez najpiękniejszą dolinę rzeczną regionu Vítkovskiego, obecnie rezerwat przyrody Moravice, a także do obszaru Oderskich Wzgórz (Oderské vrchy), które są częścią Niskiego Jesionika.

Turystyka rowerowa

Przez region Vítkovski przebiegają także znaczone turystyczne szlaki rowerowe.

Turystyczny szlak rowerowy „Moravice” (nr 551) ma 41 km. Przebiega przeważnie drogami III klasy lub po leśnych drogach asfaltowych. Częścią oznakowania przebiegu trasy są informacyjne kierunkowskazy, które informują o dostępnych usługach oraz atrakcjach. Ten znakowany turystyczny szlak rowerowy jest wspólnym projektem miast i gmin, Urzędu Powiatowego Opawa - Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Agencji Rozwoju Regionalnego Ostrawa. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej program Phare i przy specjalistycznym udziale firmy Domovina.

Przy zaporze Kružberskiej należy skierować się na turystyczny szlak rowerowy „Odersko” (nr 503), który doprowadzi Cię do międzynarodowej turystycznej trasy rowerowej „Moravská brána” (nr 5).

Należy pamiętać, że każdy rowerzysta podejmuje jazdę na szlaku rowerowym na własne ryzyko.

Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W chronionych obszarach przyrody należy postępować zgodnie z instrukcjami administratorów i nie opuszczać wyznaczonej trasy.

 

Wybierz język