Zawartość

Nové Těchanovice

Nové Těchanovice (wcześniej także Nové Čechovice, po niemiecku Neu Zechsdorf, ewent. Neuzechsdorf) położone są 4 km na północny zachód od Vítkova, na wysokości 504 metrów n.p.m. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1414 roku. Od 1431 roku, gdy Mnišek z Těchanovic sprzedał Staré i Nové Těchanovice Dětochowi z Šumvaldu, wieś podzieliła losy Svatoňovic, ewent. vikštejnskiej posiadłości. W 1516 roku Staré i Nové Těchanovice były w posiadaniu Václava z Fulštejna jako zastaw od Bernarda Bírky z Násile. Podczas podziału posiadłości w 1671 roku Nové Těchanovice przypadły Helenie Katarzynie Oderskiej, a końcem XVII wieku ponownie powróciły do vikštejnskiej posiadłości. W 1708 roku były intabulowane na rzecz córki Heleny Katarzyny – Marii Franciszki von Reich wraz z posiadłością Čermná. Od połowy XVIII wieku należały do majątku Melč.

Była to mała, rolnicza wieś podgórska z tradycyjnymi odkrywkami łupku. W 1900 roku całkowita powierzchnia gruntów gospodarczych wynosiła 632 ha, z tego pola zajmowały 340 ha, lasy 159 ha, łąki 100 ha, pastwiska 25 ha, ogrody 8 ha, było tu 49 koni, 345 sztuk bydła i 148 sztuk trzody chlewnej. W 1856 roku wydobyciem łupku zajmowało się 100 pracowników, w 1900 roku istniały tu 3 odkrywki łupku. Nové Těchanovice były niemal wyłącznie miejscowością niemiecką. W 1880 roku było tu 88 domów i mieszkało tu 447 osób deklarujących narodowość niemiecką. Według spisu ludności z 1921 roku były tu 92 domy, z 408 mieszkańców gminy deklarowało narodowość czeską tylko 7 osób, 400 narodowość niemiecką. W 1889 roku w miejscowości zostało założone stowarzyszenie straży pożarnej, w rok później stowarzyszenie rolnicze. Znajdował się tutaj kościół św. Mikołaja z XVIII wieku, od 1785 roku była tu plebania. Budynek jednoklasowej szkoły powszechnej wybudowano w latach 1840-1855.

W okresie międzywojennym najsilniejszą partią polityczną była tutaj Deutsche Nationalpartei (DNP), znaczna liczba wyborców poparła również DCV, w 1935 roku wybory wygrała SdP. Gmina została wyzwolona 5 maja 1945 r. Ludność rdzenna została w dużej mierze wysiedlona, a miejscowość zasiedlono na nowo. W wyborach 1946 roku spośród ogólnej liczby 68 głosujących 28 osób oddało głos na KSČ, 17 na ČSL, 16 na ČSD i 7 na ČNS. W 1950 roku stało tu 77 domów i mieszkało 265 mieszkańców. Według spisu ludności z 1 grudnia 1970 r. były tu 31 domy i 142 mieszkańców, na dzień 1 stycznia 2000 r. mieszkało tutaj 112 osób.

Od 1850 roku, gdy Nové Těchanovice stały się samodzielną gminą, należała do nich osada Zálužné, do 1867 roku również Lhotka.

 

Wybierz język