Zawartość

Kolej w Vítkovie

W dniu 4 marca 1836 r. cesarz Ferdynand udzielił przywilej na budowę tzw. Kolei Północnej na trasie Wiedeń – Přerov – Bohumín.

Po wybudowaniu Kolei Północnej i jej głównych bocznic, w latach 80. ubiegłego wieku rozpoczęto budowę miejscowych, tak zwanych lokalnych szlaków. W pierwszej kolejności był wybudowany odcinek z Suchdola n. O. do Nowego Jiczina, który ukończono w 1880 roku. Dalsze linie lokalne Suchdol – Fulnek i Suchdol – Budišov zostały uroczyście otwarte 15 października 1891 r. W ten sposób Suchdol stał się małym, lecz ważnym regionalnym węzłem kolejowym.

Długość linii Suchdol - Budišov wynosi 39 km i łącznie ma 10 stacji i przystanków. Jej budowa nie była zupełnie łatwą sprawą. Dopiero po wielu latach negocjacji, obietnic i odroczeń, wiosną 1890 r. wreszcie przystąpiono do prac. Budowę linii wykonała firma von Neberle, finansowana była przez Kolej Północną Cesarza Ferdynanda. Budowa kolei, bez stosowania jakiejkolwiek mechanizacji, była niewiarygodnie krótka i trwała niecałe półtora roku.

Jazda pierwszego pociągu parowego była wielkim wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców miast i gmin na trasie. Pociąg był witany na poszczególnych stacjach przez grupy obywateli, uczniów, przedstawicieli różnych stowarzyszeń, przedstawicieli miast i gmin. Grały kapele, odbywały się uroczyste przemówienia i gościny, strzelano z moździerzy.

W czasie wojny linia kolejowa nie została uszkodzona, mosty pozostały nienaruszone, a tym samym można było rozpocząć jazdę próbną. 22 maja 1945 r. na tory wyjechał pociąg, bez oznakowania i numeru, w celu sprawdzenia ich funkcjonalności. 1 czerwca ponownie wznowiono ruch pasażerski.

 

Wybierz język