Zawartość

Urząd Miejski

Adres:
náměstí Jana Zajíce 7
74901 Vítkov

Telefon:
+420 556 312 200 

Fax:
+420 553 871 031

E-mail:
podatelna@vitkov.info

Burmistrz:
Ing. Pavel Smolka
Telefon: +420 556 312 201 
E-mail: starosta@vitkov.info

Zastępca Burmistrza:
Zdeněk Hegar
Telefon: +420 556 312 202 
E-mail: mistostarosta@vitkov.info

Sekretarz:
Ing. Šárka Petrtýlová
Telefon: +420 553 312 203 
E-mail: tajemnik@vitkov.info

 

Powód i sposób założenia:
Od momentu wejścia w życie ustawy Czeskiej Rady Narodowej nr 367/1990 Dz. U. RC o gminach, z dniem 24.11.1990 r. powstało miasto jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. Ustawa ta była ze skutkiem od 12.11.2000 r. zastąpiona ustawą nr 128/2000 Dz. U. RC o gminach, w aktualnym brzmieniu. Miasto posiada osobowość prawną, w stosunkach prawnych działa we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność wypływającą z tych stosunków. Miasto posiada własny majątek i środki finansowe, zarządza nimi samodzielnie, zgodnie z wymogami określonymi w szczególnych ustawach.

Miasto wykonuje swoje zadania samodzielnie (dalej „niezależna działalność“). Przy wykonywaniu niezależnej działalności miasto kieruje się prawem i ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, wydawanymi przez władze centralne w celu ich wdrożenia. Miasto w ramach niezależnej działalności zapewnia w swym obwodzie terytorialnym gospodarczy, społeczny i kulturowy rozwój, ochronę i tworzenie zdrowego środowiska naturalnego, z wyjątkiem tych działań, które są powierzone innym organom na mocy szczególnych ustaw, jak wykonywanie zadań administracji państwowej.

Miasto wykonuje również zadania administracji państwowej w zakresie ustalonym szczególnymi ustawami (dalej tylko „przeniesiona działalność“). Urząd Miejski Vítkov jest urzędem gminy z nadanymi uprawnieniami, a zarazem urzędem gminy z poszerzonym zakresem działalności. W ramach wykonywania powierzonego zakresu działalności miasto kieruje się prawem i innymi ogólnymi obowiązującymi przepisami, a w ich zakresie postanowieniami rządu i dyrektywami centralnych organów administracji państwowej.

Miejscowa działalność obwodów administracyjnych Miasta Vítkova jest określona w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Obwód administracyjny gminy Vítkov, jako gminy z urzędem gminnym z nadanymi uprawnieniami, jest określony przez brzmienie cytowanego obwieszczenia dla terytorium gminy:

Březová
Nové Lublice
Budišov nad Budišovkou
Radkov
Čermná ve Slezsku
Staré Těchanovice
Kružberk
Svatoňovice
Moravice
Větřkovice
Melč
Vítkov


Obwód administracyjny gminy Vítkov, jako gminy z poszerzonym zakresem działalności, jest określony przez brzmienie cytowanego obwieszczenia dla terytorium gminy:

 • Březová
 • Nové Lublice
 • Budišov nad Budišovkou
 • Radkov
 • Čermná ve Slezsku
 • Staré Těchanovice
 • Kružberk
 • Svatoňovice
 • Moravice
 • Větřkovice
 • Melč
 • Vítkov

 

Obwód administracyjny Urzędu Miejskiego Vítkov, jako urząd budowlany, jest określony zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla terytorium gminy:

 • Březová
 • Čermná ve Slezsku
 • Melč
 • Moravice
 • Radkov
 • Větřkovice
 • Vítkov

 

Obwód administracyjny Vítkova, jako urząd metrykalny, jest zgodnie z Obwieszczeniem wdrażającym ustawę o aktach stanu cywilnego, imieniu i nazwisku, określony dla terytorium gminy:

 • Březová
 • Budišov nad Budišovkou
 • Melč

 

Wybierz język