Zawartość

Wspinaczka

Najbliższym miejscem do wspinaczki sportowej w regionie vitkovskim są treningowe skały wspinaczkowe w Kružberku. Położone są w bliskim sąsiedztwie Kružberskiej zapory, zaopatrującej w wodę regiony opawski i ostrawski, i rzeki Moravice. Oddalone są one od Vítkova 14 km. Opodal rzeki znajduje się pensjonat Velké sedlo, który oferuje zakwaterowanie, wyżywienie, możliwości uprawiania sportów (tenis, siatkonoga, kręgle, rzutki, bilard…), a na życzenie możliwość przejażdżki na koniach. Pensjonat czynny jest przez cały rok.

Wspinaczka

Charakterystyka terenu

Kružberskie skały treningowe to wychodnie skał starszych formacji, odsłonięte głównie poprzez pogłębienie się koryta rzeki Moravice wskutek działań erozyjnych. Tworzą je głównie łupki i szarogłazy, z wieloma strukturami przejściowymi. Odsłonięty masyw skalny pod betonową ścianą zapory zbiornika dolinnego składa się głównie z łupku szarogłazowego, w mniejszym stopniu z szarogłazów, czego dowodem jest naturalne rozwarstwienie i kruszność skały, odwarstwiającej się w płytach o różnej grubości. Miejscami skała jest bardzo krucha, mocno uwarstwiona, daje to więc wiele możliwości wspinaczki.


Kružberskie skały treningowe są podzielone na trzy części:

1. Żabi koń (Žabí kůň) – żebro skalne w lewej części z drewnianą balustradą wokół punktu trygonometrycznego.

Na tej skale znajduje się także jeden z punktów wysokościowych służący do celów pomiarowych dotyczących zapory. Z tego punktu jest również wspaniały widok na zaporę kružberską i szeroką okolicę.

2. Masyw główny - jest oddzielony od Żabiego konia szerokim trawiastym żlebem. Na tym masywie skalnym w środku stopy przy drodze znajduje się jaskinia. W lewo od jaskini wznosi się wysoka około 25 m ściana, która następnie nad jaskinią przechodzi w filar skalny o około 50 m wysokości. Filar załamuje się gładką ścianą w kierunku stoku i ustępuje od drogi. W prawo od filaru, oddzielona kominkiem, występuje mniejsza formacja skalna Kostolík.

3. Rozłamana - skalna ściana kruchych skał po prawej stronie Masywu Głównego.

4. Górne ścianki – skałki nad Rozłamaną. Kilka szkoleniowych wspinaczek, bez znaczenia wspinaczkowego.

Wspinaczka

Drogi wspinaczkowe są na stałe zabezpieczone hakami, pierścieniami i nitami, asekurację można uzupełnić poprzez zastosowanie pętli (węzłów) i rocksów. Wyjścia wspinaczkowe odbywają się przeważnie bez wykorzystania haków wspinaczkowych, drabinki i pętle do wspinaczki są wykorzystywane tylko u obydwu dróg wspinaczkowych w jaskini. Drogi wspinaczkowe są ponumerowane od lewej do prawej strony, stopniowo dla każdej formacji skalnej samodzielnie, poczynając od jedynki. Skala trudności dróg wspinaczkowych to II - VI.

 

Wybierz język