Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 514
TÝDEN: 5433
CELKEM: 951547

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Aktuálně z města 

Archiv

Brigáda na úřadě

Město Vítkov nabízí místo na brigádě na městském úřadě.

Jan Dušek, 23. 6. 2017 Zobrazit více

Souvislá oprava komunikace Dělnická ve Vítkově

Z důvodů rekonstrukce kanalizace, dokončené v roce 2016, se v pondělí 19. 06. 2017  zahájila první část souvislé opravy vozovky místní komunikace Dělnická ve Vítkově.

Prázdninová půjčovní doba knihovny

Půjčovní doba MěK ve Vítkově v době letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2017)

Ivana Prokšová, 19. 6. 2017 Zobrazit více

Obalování učebnic

Služba pro žáky a studenty

Ivana Prokšová, 19. 6. 2017 Zobrazit více

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Jan Dušek, 31. 5. 2017 Zobrazit více

Společnost Ovod mění svůj název na Vodotech

Společnost, která pro SmVaK Ostrava provádí například odečty a revize vodoměrů, změnila svůj název

Jan Dušek, 29. 5. 2017 Zobrazit více

Hejtman rozdal ceny společenské odpovědnosti

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák předal ceny za spravedlivé a vyvážené chování firem, obcí a neziskovek. Oceněno bylo i naše město.

Jan Dušek, 18. 5. 2017 Zobrazit více

Oznámení o vyložení kroniky

Vyložení kroniky města Vítkova za rok 2016 k veřejnému nahlédnutí

Jan Dušek, 18. 5. 2017 Zobrazit více

Nabídka zaměstnání - LDN Klokočov

Fakultní nemocnice Ostrava přijme pro pracoviště Léčebny dlouhodobě nemocných v Klokočově pracovníky na pozici:

Jan Dušek, 18. 5. 2017 Zobrazit více

Změny v registru vozidel

Od 1. června 2017, nabude účinnosti novela č. 63/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nově bude možné navštívit registr vozidel v místě, které vlastníkovi auta nejvíce vyhovuje.

Sběr textilu byl ukončen

Ke dni 16. 5. 2017 ukončila firma, provozující sběr textilu ve Vítkově svou činnost a odvezla všechny kontejnery na textil. Odbor služeb MěÚ Vítkov zajišťuje nového provozovatele sběru textilu.

František Putko, 16. 5. 2017

Mapa rozmístění kontejnerů

Víte, kde ve městě naleznete kontejnery na separovaný odpad?

Jan Dušek, 16. 5. 2017 Zobrazit více

Inovační firma Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj pořádá letos již 5. ročník soutěže INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Cílem soutěže je motivovat firmy v kraji k inovačnímu myšlení, podnikání a zároveň kraj a firmy zviditelnit i mimo území kraje.

Jan Dušek, 3. 5. 2017 Zobrazit více

Nohejbalový oddíl

Informace o činnosti nohejbalového oddílu TJ Vítkov

Jan Dušek, 27. 4. 2017 Zobrazit více

Za plotem startuje

Za plotem startujeVyhlašujeme první dvě soutěžní témata „Rozkvetlé okno“ a „Zdraví a krása ukrytá v bylinkách“

Daniela Olbertová, 27. 4. 2017 Zobrazit více

Změna banky bude jednodušší

Změnit banku však vůbec nemusí být tak komplikované, jak se na první pohled zdá.

Poplatky za své služby si banky strhávají automaticky samy z účtu, a tak si řada spotřebitelů často ani neuvědomuje, kolik ročně své bance tímto způsobem zaplatí. Přitom průměrná výše bankovních poplatků, kterou klienti ročně za služby své bance zaplatí, přesahuje dva tisíce Korun. A to v rozpočtu mnoha domácností už není zcela zanedbatelná položka.

Lepší informovanost klientů, jak doufáme, přinese novela zákona o platebním styku. Podle ní jsou banky povinny spotřebiteli zaslat jednou ročně přehled, z něhož se dozví řadu užitečných informací o uhrazených poplatcích za předchozí rok. To může řadu spotřebitelů iniciovat k přechodu k jiné bance. Již nyní spotřebitelé vyhledávají výhodnější nabídky. Pravdou však je, že řadu spotřebitelů od změny banky nakonec odradí představa o složitosti celého procesu změny. Samozřejmě je možné, aby si spotřebitel vše doslova vyběhal sám. Navštívil novou i původní banku, založil nový a zrušil původní účet, zrušil a nastavil všechny příkazy k úhradě a svolení k inkasu, kontaktoval všechny plátce a příjemce o změně svého účtu atd.

Změnit banku však vůbec nemusí být tak komplikované, jak se na první pohled zdá.

Již dříve se řada bank přihlásila k tzv. kodexu mobility, který zaručoval poměrně rychlou a snadnou změnu banky. Nyní však toto právo spotřebitele změnit poskytovatele rychle, relativně pohodlně a bez zbytečných překážek dostalo zákonný podklad. Téměř vše lze zařídit jedinou návštěvou, a to u nového poskytovatele služeb. Ten pak většinu kroků na Vaši žádost učiní za Vás. Žádost o změnu platebního účtu se podává na formuláři, v němž např. určíte datum, ke kterému dosavadní poskytovatel přestane a od něhož nový poskytovatel začne provádět převody peněžních prostředků, a také to, zda má nebo nemá dojít ke zrušení účtu u dosavadního poskytovatele. Vše by si pak původní a nová banka měly vyřídit mezi sebou. Pokud o to požádáte, dosavadní poskytovatel předá novému poskytovateli také informace o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech. Celý proces změny by měl být proveden v zákonné lhůtě 13 pracovních dnů.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. doporučuje spotřebitelům, aby si požádali o vydání kopie žádosti.

Určitou nevýhodou při změně účtu je to, že není zajištěno převedení stejného čísla účtu k nové bance, jako je tomu např. u telefonních čísel při změně operátora. Je tedy potřeba vyrozumět o změně účtu třetí strany, tj. naše plátce (např. zaměstnavatele), i příjemce plateb, kteří mají svolení k inkasu z našeho účtu (např. operátora). Budeme-li si to přát, nový poskytovatel i toto za nás vyřídí, nebo nám poskytne vzor oznámení o změně našeho účtu, který pak jednoduše rozešleme.

Zákon sice umožňuje poskytovatelům účtovat za výše uvedené služby spotřebitelům přiměřenou úplatu - odpovídající skutečným nákladům. Některé banky se však dobrovolně přihlásily k tzv. „Kodexu mobility klientů“, a tím k tomu, že pokud klient dodrží standardní postupy, jejichž cílem je zajistit hladký a bezproblémový průběh změny platebního účtu, nebudou služby spojené s takovými kroky zpoplatňovat. Seznam těchto bank najdete na internetových stránkách České bankovní asociace.

Záleží tedy jen na spotřebitelích, zda výše uvedených možností využijí.

 

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.

Internetové stránky: www.sos-msk.cz

Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280

ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně

reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

 


Jan Dušek, 6. 4. 2017 Zobrazit méně

Metodické příklady k EET pomohou nejen městům a obcím

Sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET), dnes vydá Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou. Odpovídá na otázky měst a obcí i dalších subjektů, které s EET souvisí. Informace zazněly na dnešním jednání ministra financí Andreje Babiše s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem.

Jan Dušek, 29. 3. 2017 Zobrazit více
Archiv

Výběr jazyka