Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 255
TÝDEN: 2491
CELKEM: 1271132

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Aktuálně z města 

Archiv

Vítkovská padesátka - jaro 2018

Vítkovská padesátka - jaro 2018Popis tras Vítkovské padesátky
Vedení tras může být upraveno

Daniela Olbertová, 18. 4. 2018 Zobrazit více

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže)

Informace o výskytu Newcastleské choroby na území České republiky.

Dne 9. 4. 2018 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj informována o zvýšeném úhynu v malochovu drůbeže v Šanově v okrese Zlín. V tomto neregistrovaném hospodářství došlo během 24 hodin k úhynu 11 kusů z celkového počtu 34 chovaných slepic. Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření ptačí chřipky a pseudomoru drůbeže do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Praha. SVÚ Praha dne 13. 4. 2018 potvrdil v zaslaném vzorku přítomnost viru Newcastleské choroby.

Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, která implementuje opatření stanovená v evropské legislativě, tj. směrnici Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení Newcastleské choroby.

Newcastleská choroba (pseudomor drůbeže) je vysoce nakažlivé onemocnění postihující domácí i volně žijící ptáky. Původcem nákazy je virus z čeledi Paramyxoviridae, rodu Avulavirus, patřící k sérotypu 1 (APMV-1). Virus Newcastleské choroby může infikovat více jak 200 druhů ptáků, z nich nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí a papouškovití. K přenosu infekce dochází jednak přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a jednak nepřímo - kontaminovaným krmivem, vodou, pracovními pomůckami, atd.

Projevuje se různými klinickými příznaky - skleslostí, dýchacími a nervovými příznaky, poruchami reprodukce a průjmy.

Pro prevenci nákazy je nejdůležitější pravidelná vakcinace drůbeže. Na trhu jsou dostupné inaktivované i živé atenuované vakcíny. Virus ničí vysoké teploty a desinfekční prostředky, naopak ve zmražené drůbeži vydrží několik měsíců.

K zamezení šíření této nákazy do chovů drůbeže je nezbytné dodržovat obecná preventivní opatření v chovech, tj. zejména zamezit kontaktu chovaných ptáků s volně žijícími ptáky, zabránit kontaminaci krmiva a napájecí vody výkaly volně žijících ptáků.

Je třeba pravidelně sledovat zdravotní stav ptáků, především pak chování, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně snášku. V případě změny zdravotního stavu, nebo zvýšeného úhynu, je nutno tuto situaci konzultovat s ošetřujícím veterinárním lékařem, nebo kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Neméně důležitá je i opatrnost při přesunech ptáků, na výstavách, při nákupech a bonitacích.

Virus Newcastleské choroby může infikovat člověka a vyvolat u něho jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek. Infekce však spontánně během několika dnů odezní.

Informace o další situaci bude možné sledovat na webových stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz. O dalším vývoji situace budete průběžně informováni.



MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel Státní veterinární správy


Vítkovská čtyřiadvacítka

PRAVIDLA POCHODU VÍTKOVSKÁ ČTYŘIADVACÍTKA – V24

Daniela Olbertová, 13. 4. 2018 Zobrazit více

Informace z Týmu pro mládež

Pracovnice odboru sociálních věcí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí je členem okresního Týmu pro mládež. Tým pro mládež vyhledává nástroje vztahující se k delikvenci dětí a mládeže, k trestné činnosti páchané na dětech a zároveň projednává konkrétní případy a stanovuje postupy k řešení.

TOP10 - 10 problémů - 10 příležitostí - 10 nových změn

Už je známe!
SOUHLASÍTE S NIMI I VY?

Daniela Olbertová, 12. 4. 2018 Zobrazit více

Děkujeme za vaše podněty

11. dubna proběhlo v kulturním domě ve Vítkově Fórum Zdravého města Vítkova.

Daniela Olbertová, 12. 4. 2018 Zobrazit více

Chirurgická ambulance informuje

Chirurgická ambulance ve Vítkově informuje spoluobčany, že v pátek 13. dubna ordinují pouze do 13.00 hod. a od 23. do 27. dubna ordinují rovněž pouze do 13.00 hod.

Pavlína Bartošová, 12. 4. 2018

Informace pro včelaře

Oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin

Firmy mohou žádat o finance na stáže žáků a studentů

Od 31. 3. 2018 do 30. 4. 2018 mohou firmy opět žádat o dotaci v programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách. V rámci tohoto programu může firma získat až 300 tisíc Kč na jednoho žadatele a čerpat tak například až 5 tisíc Kč měsíčně pro odborného pracovníka a 110 Kč na hodinu jako mzdový náklad na studenta.

Anketa o sportu

Anketa o sportuMěsto Vítkov zpracovává plán rozvoje sportu na období 2018 – 2022 dle zákona č. 230/2016 sb. kterým se mění zákon o podpoře sportu.

Svoz bioodpadu

Technické služby sdělují, že svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 4.4.2018 a bude probíhat pravidelně každou středu.

Rozšíření otevírací doby sběrného dvora

Technické služby sdělují, že od 1.3.2018 dochází k rozšíření provozní doby na sběrném dvoře ve Vítkově.

Změna termínu realizace stavby

Změna termínu realizace stavbyZ důvodu nepříznivých klimatických podmínek dochází ke změně terminu zahájení stavby - rekonstrukce ulic Budišovská a Oderská

Opravy silnic ve městě startují!

Opravy silnic ve městě startují!Práce na rekonstrukci silnice č. II/442 Budišovská, Oderská ve Vítkově se zahajují

Dluhová poradna Vítkov

O dluhové pasti

Jan Dušek, 7. 3. 2018 Zobrazit více

Provoz oční ambulance

Provoz oční ambulance ve Vítkově v březnu a dubnu 2018 - tel. 702 026 424

Jan Dušek, 5. 3. 2018 Zobrazit více

Udílení Ceny Jana Zajíce

Již tradičně se koncem února koná ve Vítkově významná událost, kterou je udílení Ceny Jana Zajíce. V pátek 23. 2. byla cena udílena již po čtyřiadvacáté. Doposud ji získalo 41 mladých lidí, jejichž práce si zaslouží obdiv a uznání.

Ptačí chřipka - aktuální stav

Informace o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě

Veřejné schůze 2018

Jako již každoročně, tak i v letošním roce se budou konat v místních částech veřejné schůze.

Den města - pronájmy

Ceník pronájmů za prodejní stánek na Den města - Vítkov 2018 (2. června)

Jan Dušek, 6. 2. 2018 Zobrazit více

Den města - vstupné

Cena vstupného v předprodeji a na místě na Den města - Vítkov 2018, který se uskuteční 2. června.

Jan Dušek, 6. 2. 2018 Zobrazit více

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č . 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v české republice pod názvem "Životní podmínky 2018" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Jan Dušek, 2. 2. 2018 Zobrazit více

Vítkov letos vystavuje na veletrhu RegionTour v Brně

Jste-li poblíž Brna, ve městě, nebo se rovnou na veletrh chystáte, zastavte se na našem stánku v pavilonu P.

Jan Dušek, 18. 1. 2018 Zobrazit více

Finanční příspěvek na kastraci koček a kocourů v roce 2018

Město Vítkov bude v  letošním roce opět poskytovat finanční příspěvky na kastraci koček a kocourů. Jedná se o preventivní opatření k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na  ochranu zvířat proti týrání.

Připravovaná rekonstrukce silnice č. II/442 Budišovská – Oderská

V březnu 2018 bude zahájena rekonstrukce dvou úseků silnice č. II/442 v trase Staré Heřminovy – Hořejší Kunčice – Vítkov – hranice okresu Nový Jičín (směr Heřmánky).

Průzkum spokojenosti se službami Městské knihovny ve Vítkově

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, rádi bychom zkvalitnili služby knihovny. Zajímá nás váš názor a náměty, abychom věděli, kterým směrem se ubírat.

Archiv

Výběr jazyka