Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 1007
TÝDEN: 3611
CELKEM: 1302125

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Aktuálně z města 

Archiv

Město Vítkov vyhlašuje výtvarnou soutěž

Město Vítkov vyhlašuje výtvarnou soutěžNázev soutěže: „Pocit bezpečí“

Technopárty na Hadince

Technopárty na HadinceInformujeme spoluobčany, že v době od čtvrtka 24. května od 12 hodin do neděle 27. května 12 hodin bude v rekreačním středisku Hadinka probíhat technopárty. Dbejte zvýšené pozornosti na příjezdových cestách, neboť zde bude zvýšený pohyb osob a vozidel.

Jan Dušek, 23. 5. 2018

Cena hejtmana kraje také pro Vítkov!

Cena hejtmana kraje také pro Vítkov!Hejtman Moravskoslezského kraje předal tradiční Ceny za společenskou odpovědnost.

Jan Dušek, 16. 5. 2018 Zobrazit více

Územní plán Budišova nad Budišovkou

Územní plán Budišova nad BudišovkouOZNÁMENÍ O KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O „NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDIŠOVA NAD BUDIŠOVKOU“ A „VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ“

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování   a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a pořizovatel územního plánu města Budišov nad Budišovkou, na základě schváleného zadání územního plánu Budišov nad Budišovkou, pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování „Návrhu Územního plánu Budišova nad Budišovkou“ a „Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“.

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje konání společného jednání o „Návrhu Územního plánu Budišov nad Budišovkou a Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ na den   

29. května 2018 (úterý) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti rady Městského úřadu ve Vítkově, místnost č. 113 v přízemí Městského úřadu Vítkov.

Dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzýváme krajský úřad a dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit sousední obce a újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu své připomínky.

Do 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

 

Do návrhu Územního plánu Budišov nad Budišovkou a Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, zpracovaného dle ustanovení § 13 odst. 1 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu a evidence územně plánovací činnosti, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 458/2012 Sb., bude uvedeným orgánům umožněno dle § 50 odst. 2 stavebního zákona nahlížet ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 09.05.2018 do 28.06.2018 na:

  • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby a územního plánování, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – denně, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek                 a pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Doporučujeme využít úřední dny, jinak po telefonické domluvě.

  • na Městském úřadě Budišov nad Budišovkou, na odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování, Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou, u pana Malce.

  • v elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na webových stránkách města Vítkova o-meste/aktuality-1/  a na webových stránkách Města Budišov nad Budišovkou

 

Stanoviska a připomínky lze uplatnit písemně na adresu pořizovatele:

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování

a životního prostředí

náměstí Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

 

Přílohy ke stažení: 

 

 


Venčení psů ve městě má svá pravidla

Venčení psů ve městě má svá pravidlaPřipomínáme občanům, že ve městě Vítkov a jeho částech platí nová obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, jež nahradila původní obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016.

Mobilní rozhlas podle GDPR

Mobilní rozhlas podle GDPRVýzva k souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jan Dušek, 4. 5. 2018 Zobrazit více

Pojďte s námi oprášit historii

Pojďte s námi oprášit historiiAktivita pro všechny generace.

Jan Dušek, 2. 5. 2018 Zobrazit více

Czech Point – změna

Czech Point – změnaVážení občané, od 1. května došlo ke změně a služba Czech Point bude poskytována na Městském úřadě ve Vítkově nově na těchto místech:

Daniela Olbertová, 2. 5. 2018 Zobrazit více

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže)

Informace o výskytu Newcastleské choroby na území České republiky.

Informace z Týmu pro mládež

Pracovnice odboru sociálních věcí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí je členem okresního Týmu pro mládež. Tým pro mládež vyhledává nástroje vztahující se k delikvenci dětí a mládeže, k trestné činnosti páchané na dětech a zároveň projednává konkrétní případy a stanovuje postupy k řešení.

Děkujeme za vaše podněty

11. dubna proběhlo v kulturním domě ve Vítkově Fórum Zdravého města Vítkova.

Daniela Olbertová, 12. 4. 2018 Zobrazit více

Informace pro včelaře

Oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin

Svoz bioodpadu

Technické služby sdělují, že svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 4.4.2018 a bude probíhat pravidelně každou středu.

Rozšíření otevírací doby sběrného dvora

Technické služby sdělují, že od 1.3.2018 dochází k rozšíření provozní doby na sběrném dvoře ve Vítkově.

Změna termínu realizace stavby

Změna termínu realizace stavbyZ důvodu nepříznivých klimatických podmínek dochází ke změně terminu zahájení stavby - rekonstrukce ulic Budišovská a Oderská

Opravy silnic ve městě startují!

Opravy silnic ve městě startují!Práce na rekonstrukci silnice č. II/442 Budišovská, Oderská ve Vítkově se zahajují

Dluhová poradna Vítkov

O dluhové pasti

Jan Dušek, 7. 3. 2018 Zobrazit více

Udílení Ceny Jana Zajíce

Již tradičně se koncem února koná ve Vítkově významná událost, kterou je udílení Ceny Jana Zajíce. V pátek 23. 2. byla cena udílena již po čtyřiadvacáté. Doposud ji získalo 41 mladých lidí, jejichž práce si zaslouží obdiv a uznání.

Ptačí chřipka - aktuální stav

Informace o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě

Den města - pronájmy

Ceník pronájmů za prodejní stánek na Den města - Vítkov 2018 (2. června)

Jan Dušek, 6. 2. 2018 Zobrazit více

Den města - vstupné

Cena vstupného v předprodeji a na místě na Den města - Vítkov 2018, který se uskuteční 2. června.

Jan Dušek, 6. 2. 2018 Zobrazit více

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č . 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v české republice pod názvem "Životní podmínky 2018" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Jan Dušek, 2. 2. 2018 Zobrazit více
Archiv

Výběr jazyka