Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 556
TÝDEN: 6839
CELKEM: 1236068

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

PROJEKT IN-VIT
PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VÍTKOVSKU

Loga CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000246
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a žáků se socioekonomickým znevýhodněním na Vítkovsku a zajištění rovných příležitostí cílové skupiny pomocí:

a) zapojení do neformálního předškolního vzdělávání a následného začlenění do MŠ,

b) zajištní podpůrných opatření pro žáky za účelem prevence jejich školní neúspěšnosti a předčasného ukončování vzdělávání,

c) vzděláváním pedagogů,

d) vytvoření sítě spolupracujících subjektů za účelem zefektivnění spolupráce.

 

O PROJEKTU

Projekt IN-VIT byl podpořen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 12 538 755,- Kč.

Realizační doba projektu: 1.10.2016 - 30.9.2019, tj. projekt bude realizován po dobu 3 let.

Projekt iniciovalo a vytvořilo Centrum inkluze o.p.s. ve spolupráci s ostatními partnery.
Realizátorem projektu je: Město Budišov nad Budišovkou
Partneři projektu:

  • Centrum inkluze o.p.s.
  • Mateřská škola Budišov nad Budišovkou
  • Základní škola Budišov nad Budišovkou
  • Mateřská škola Vítkov
  • Město VítkovHlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu socioekonomicky znevýhodněným a kulturně odlišným dětem a žákům v regionu Vítkovsko.
Specifickým cílem projektu je zlepšit vzdělávací příležitosti cílové skupiny pomocí poskytnutí kvalitního předškolního a základního vzdělávání.

Dílčí cíle projektu jsou:

  • Vytvoření systému kvalitní podpory socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a jejich rodičů v oblasti předškolního vzdělávání za účelem zajištění dostatečné připraveností dětí na vstup do základní školy.
  • Zvýšení školní úspěšnosti žáků z cílové skupiny a zamezení předčasného ukončování jejich vzdělávání.
  • Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, zvýšení jejich odborné připravenost pro práci se socioekonomicky znevýhodněnými a kulturně odlišnými dětmi a jejich rodinami, zvýšení jejich kompetencí v oblasti včasné diagnostiky vzdělávacích potřeb dětí/žáků a v oblasti práce s heterogenní skupinou.
  • Vytvoření funkční sítě spolupracujících subjektů za účelem zajištění komplexní péče o děti a rodiny z cílové skupiny a zároveň vytvoření podkladů pro dlouhodobou koncepci rozvoje inkluzivního vzdělávání v regionu Vítkovsko s akcentem na předškolní a základní vzdělávání.

 

Výběr jazyka