Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 484
TÝDEN: 3953
CELKEM: 1265259

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Vrbové - Slovensko

Znak města Vrbového

 

 

Geografické údaje
Mesto Vrbové se nachází na západním Slovensku. Leží severozápadně od lázeňského města Piešťany. Je situované na rozhraní Trnavské roviny a Malých Karpat. Město spadá pod okres Piešťany a Travský kraj. 

Počet obyvatel: 6190

Rozloha:  1396,66 ha

Nadmořská výška: 186 m.n.m

Poloha:

48°37´ severní šířky
17°44´ východní délky

Web: www.vrbove.sk

 

 

Smlouva o vzájemné spolupráci s městem Vrbové


Město Vítkov
zastoupeno Ing. Pavlem Smolkou, starostou města, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870

a
Město Vrbové

zastoupeno PaedDr. Ivanem Borovským, primátorem města, Gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, IČ 00313190


Města na základě předchozích přípravných jednání uzavírají tuto smlouvu o vzájemné spolupráci


I.
Předmět spolupráce a způsob jejího financování

Města se dohodla na tomto předmětu spolupráce a způsobu jejího financování:
Příprava společných projektů především v oblastech:

  • volnočasových aktivit občanů měst
  • školství, mládeže a sportu
  • kultury a společenských akcí
  • péče o památky, uchovávání a posilování kulturních a společenských tradic
  • podpora ekologických aktivit
  • podpora a rozvoj cestovního ruchu
  • investiční akce
  • výměna zkušeností z oblasti státní správy, samosprávy, podnikatelských možností, způsobu a podmínek podnikání

Projekty budou financovány z rozpočtů měst, individuálně nebo ze společně získaných finančních prostředků z jiných zdrojů (např. dotace a granty pro přeshraniční spolupráci, příspěvky nadačních fondů, příspěvky sponzorů apod.).

Způsob a míra financování konkrétních projektů jednotlivými stranami budou dohodnuty vždy předem.

II.
Orgány a způsob jejich ustavování

Smluvní strany ve věcech vzájemné spolupráce zastupují starosta Města Vítkova a primátor Města Vrbového nebo osoby jimi pověřené.

Výkon spolupráce organizačně zajišťuje na české straně odbor služeb, oddělení kultury; na slovenské straně útvar kultury.

 

III.
Všeobecná ustanovení

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být měněna pouze na základ písemných vzestupně číslovaných a oboustranně schválených dodatků.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 84, odst. 2, písm. p) a § 55 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Zastupitelstvo Města Vrbového rozhodlo o schválení smlouvy svým usnesením číslo 105 / VII / 2008 ze dne 24.07.2008

Zastupitelstvo Města Vítkova rozhodlo o schválení smlouvy svým usnesením číslo 926/ 13 ze dne 03.09.2008

 

Ve Vrbovém dne 17.10.2008
Ve Vítkově dne 17.10.2008

PaedDr. Ivan Borovský, v.r.
primátor města

Ing. Pavel Smolka, v.r.
starosta města

 

Výběr jazyka