Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 303
TÝDEN: 3708
CELKEM: 1106130

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Podmínky pro pronájem mobiliáře ve vlastnictví města

 

 1. O pronájem za níže uvedených zvýhodněných finančních podmínek (snížená cena) mohou žádat pouze příspěvkové organizace zřízené městem, školy a školská zařízení, osadní výbory, církve, spolky a dobrovolnické organizace, které mají své sídlo nebo místní organizace a pobočky na území města Vítkova a v jeho místních částech a jsou pořadatelem konkrétní kulturní, společenské nebo sportovní akce na území města Vítkova, v jeho místních částech nebo na zřícenině hradu Vikštejnu.
 2. O pronájem mobiliáře mohou žádat fyzické a právnické osoby pořádající kulturní, společenskou nebo sportovní akci na území města Vítkova, v jeho místních částech nebo na zřícenině hradu Vikštejnu.
 3. Půjčovné:

 

Předmět

Plná cena

Snížená cena

Stan 3 x 3 m (skládací, nůžkový, střecha a boční krytí ze 3 stran)

 

250 Kč/den

 

 

125 Kč/den

 

Stan 6 x 3 m (skládací, nůžkový, střecha a boční krytí ze 3 stran)

 

330 Kč/den

 

 

165 Kč/den

 

Pivní sety (1 set = 1 stůl + 2 lavice)

/dřevěné lavice a stoly s kovou rozkládací konstrukcí/

40 Kč/den

20 Kč/den

Ozvučení vč. obsluhy, dovozu a odvozu do 20 km

1.000 Kč/hod.

800 Kč/hod.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Výše DPH je 21%.

Součástí Podmínek je fotografická příloha stanů a pivních setů.

 

 1. Nakládku, vykládku a dopravu stanů a pivních setů si zajišťuje nájemce na své náklady.
 2. Za případnou ztrátu, zcizení nebo poškození je plně zodpovědný nájemce. V případě ztráty, zcizení nebo poničení uhradí pronajímateli (městu Vítkov) škodu v plném rozsahu (pořizovací cenu předmětu nebo jeho opravu).
 3. Rezervaci mobiliáře je potřeba provádět s dostatečným předstihem. V případě víkendových pronájmů nebo v době svátků bude mobiliář předán vždy předchozí pracovní a vrácen bude první pracovní den po víkendu nebo svátku.
 4. Mobiliář bude pronajímán na základě smlouvy o pronájmu a předávacího protokolu.
 5. Evidenci o pronájmech vč. žádostí vede pracovník oddělení kultury.
 6. Přílohou podmínek je vzor smlouvy a předávacího protokolu.
 7. Tento předpis zrušuje vnitřní předpis č. 25/2015 „Podmínky pro zápůjčky mobiliáře“ platné od 1. ledna 2016.
 8. Podmínky a ceny za pronájem majetku města – mobiliáře dle výše uvedeného seznamu schválila rada města svým usnesením číslo 1214/31 dne 28. června 2016.
 9. Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.

 

Výběr jazyka