Jsme na Facebooku

Naše knihovna nově
na FACEBOOKu
www.facebook.com/mkvitkov

Informace o veškerém dění v knihovně – aktuality, besedy, přednášky, knižní tipy apod.

Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 335
TÝDEN: 335
CELKEM: 1046265

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Regionální funkce

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji působí 400 knihoven poskytujících občanům veřejné knihovnické a informační služby (údaj z 06/2005). Jejich funkčnost je zajištěna systémem regionálních funkcí, které jsou specifikovány v § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Městská knihovna ve Vítkově je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťujících výkon regionálních funkcí. Cílem tohoto programu, dotovaného Ministerstvem kultury ČR, je vytvoření fungujícího systému vzájemně provázaných knihoven, vykonávat regionální funkce knihoven ve všech knihovnách Moravskoslezského kraje, oživit knihovní fondy neprofesionálních knihoven a v neposlední řadě umožnit celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven.

 

Od roku 2005 je program zajištění regionálních funkcí knihoven financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Logo MSK

 

Regionální výměnné fondy jsou v obsluhovaných knihovnách označeny cedulkou "Regionální fondy financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje"

 

Základním cílem regionálních funkcí je:

 • zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům v Moravskoslezském kraji,
 • vyrovnání rozdílu v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí,
 • odstranění nežádoucích diferenciací v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Moravskoslezského kraje,
 • zajištění dostatečné kvality poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (v souladu s oborovými standardy),
 • podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven,
 • efektivní využití veřejných finančních prostředků.

 

Služby, které naše pověřená knihovna zajišťuje v rámci výkonu RF:

 • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány rozbory,
 • statistika knihovnických činností,
 • vzdělávání knihovníků, semináře, porady,
 • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce,
 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,
 • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce.

 

Městská knihovna ve Vítkově jako "pověřená knihovna" obsluhuje 16 knihoven regionu.

 

Obsluhované knihovny:

 

Obecní knihovna v Březové
Zřizovatel: Obec Březová
Starosta: Pavel Schneider
Knihovník: Marie Škrobánková
Půjčovní doba: pátek 14 – 17 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail:

podatelna@obec-brezova.cz

Evidenční číslo: 5632/2003
Knihovna Březová  Knihovna Březová

 

 

Obecní knihovna v Čermné ve Slezsku
Zřizovatel: Obec Čermná ve Slezsku
Starosta: Milan Baroň
Knihovník: Bc. Andrea Kovalová
Půjčovní doba: 1. a 2. úterý v měsíci 15 - 16 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail: andrea.kovalova@centrum.cz
Evidenční číslo: 3979/2002

 

 

Knihovna Gručovice
Zřizovatel: Obec Březová
Starosta: Pavel Schneider
Knihovník: Marta Pretschová
Půjčovní doba: středa 15 – 17 hod.
Internet pro veřejnost: ne
E-mail:

podatelna@obec-brezova.cz

Evidenční číslo: 5632/2003

 

 

Knihovna Jančí
Zřizovatel: Obec Březová
Starosta: Pavel Schneider
Knihovník: Leona Turovská
Půjčovní doba: úterý 16 – 18 hod.
Internet pro veřejnost: ne
E-mail:

podatelna@obec-brezova.cz

knihovnajanci@seznam.cz

Evidenční číslo: 5632/2003
Knihovna Jančí

 

 

Knihovna Klokočov
Zřizovatel: Město Vítkov
Starosta: Ing. Pavel Smolka
Knihovník: Jana Karpitschková
Půjčovní doba: úterý a čtvrtek 14.30 – 16.30 hod.
Internet pro veřejnost: ne
E-mail: -
Evidenční číslo: 1666/2002
Knihovna Klokočov   Knihovna Klokočov

 

 

Knihovna Leskovec
Zřizovatel: Obec Březová
Starosta: Pavel Schneider
Knihovník: Ing. Hana Křenková
Půjčovní doba: čtvrtek 16 – 18 hod.
Internet pro veřejnost: ne
E-mail:

podatelna@obec-brezova.cz

Evidenční číslo: 5632/2003
Knihovna Leskovec   Knihovna Leskovec

 

 

Knihovna Lesní Albrechtice
Zřizovatel: Obec Březová
Starosta: Pavel Schneider
Knihovník: Anna Burdíková
Půjčovní doba: středa 15.30 - 17.30 hod.
Internet pro veřejnost: ne
E-mail:

podatelna@obec-brezova.cz

Evidenční číslo: 5632/2003
Knihovna Lesní Albrechtice   Knihovna Lesní Albrechtice

 

 

Obecní knihovna v Melči
Zřizovatel: Obec Melč
Starosta: Martin Urbanský
Knihovník: Irena Lhotská
Půjčovní doba: úterý 13 – 16 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail: urad@obecmelc.cz
Evidenční číslo: 2078/2002
Knihovna Melč   Knihovna Melč

 

 

Obecní knihovna Mikolajice
Zřizovatel: Obec Mikolajice
Starosta: Martin Krupa
Knihovník: Alena Klimková
Půjčovní doba: středa 16 - 18 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail: obec@mikolajice.cz
Evidenční číslo: 2244/2002
Knihovna Mikolajice   Knihovna Mikolajice


 

Obecní knihovna Moravice
Zřizovatel: Obec Moravice
Starosta: Josef Dus
Knihovník: Vendula Volná
Půjčovní doba: čtvrtek 16.30 - 17.30 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail: info@moravice.eu
Evidenční číslo: 1917/2002
Knihovna Moravice   Knihovna Moravice

 

 

Mobilní knihovna
Zřizovatel: Město Vítkov
Starosta: Ing. Pavel Smolka
Knihovník: Martina Šostá
Půjčovní doba:  
Internet pro veřejnost: ne
E-mail: knihovna@vitkov.eu
Evidenční číslo: 1666/2002

 

 

Knihovna Radkov
Zřizovatel: Obec Radkov
Starosta: Petr Dubový
Knihovník: Marie Žiačiková
Půjčovní doba: pondělí 16.30 – 18.00 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail: marie.ziacikova@seznam.cz
Evidenční číslo: 1782/2002
Knihovna Radkov   Knihovna Radkov

 

 

Místní knihovna Svatoňovice
Zřizovatel: Obec Svatoňovice
Starosta: Miroslav Kuric
Knihovník: Lucie Šimonová
Půjčovní doba: pondělí 15 – 16:30 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail: obec@svatonovice.cz
Evidenční číslo: 1717/2002
Knihovna Svatoňovice   Knihovna Svatoňovice


 

Místní knihovna Větřkovice
Zřizovatel: Obec Větřkovice
Starosta: Miroslav Černoch
Knihovník: Eva Vernerová
Půjčovní doba: úterý 15 – 18 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail: v.eva47@gmail.com
Evidenční číslo: 2227/2002
Knihovna Větřkovice   Knihovna Větřkovice

 

 

Knihovna Staré Těchanovice

Zřizovatel: Obec Staré Těchanovice
Starosta: Luděk Kozák
Knihovník: Bc. Petra Chroustová
Půjčovní doba: pátek 17 – 19 hod.
Internet pro veřejnost: ano
E-mail: petra.chroustova@centrum.cz
Evidenční číslo: 6482/2013
   
 

 

Knihovna Vrchy - spolek vzájemného soužití
Zřizovatel: Knihovna Vrchy - spolek vzájemného soužití
Předseda: Mgr. Jana Burešová
Knihovník: Mgr. Jana Burešová
Půjčovní doba: středa a pátek 17 - 19 hod.
Internet pro veřejnost: ano
www: http://knihovna-vrchy.webnode.cz/
E-mail: knihovnavrchy@seznam.cz
Evidenční číslo: 6530/2015
Knihovna Vrchy  Knihovna Vrchy

 

Výběr jazyka