Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 496
TÝDEN: 3965
CELKEM: 1265271

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Z činnosti městské policie

Stránka

Městská policie v říjnu 2017


V měsíci říjnu zjistili strážníci celkem 6 případů odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. Dne 14. října byla na ulici Opavská ve Vítkově zjištěna odložená matrace, 21. října v místní části Podhradí byla nalezena odložená stará lednice, 23. října na ulici Budišovská někdo odložil roli linolea, 24. října byl na ulici Husova nalezen odložený starý mrazák a při ulici Lidická použité pneu a 27. října na ulici Opavská zjistili strážníci odloženou starou válendu. Společným znakem všech těchto událostí je neznámý pachatel. Strážníci všechny zjištěné přestupky zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu a rovněž prověřují kamerové záznamy v místech odložení odpadů. V případě zjištění pachatele a uznání viny hrozí za přestupek odkládání odpadů mimo vyhrazená místa ve smyslu zákona o odpadech pokuta až do výše 50.000,- Kč. Je s podivem proč občané města své okolí takto hyzdí, když ve Vítkově funguje sběrný dvůr, kam je možné objemný odpad bezplatně uložit.

Tři přestupky, týkající se porušení povinnosti učinit opatření proti úniku psa, řešila MP Vítkov během října. Dne 10. října kolem jedenácté hodiny dopoledne přijali strážníci oznámení o volně se pohybujícím psu na ulici Komenského ve Vítkově. Strážníci v místě oznámení odchytli psa neurčité rasy, středního vzrůstu a umístili jej v záchytných kotcích. Později byl zjištěn 40-letý majitel psa z Ostravy, kterému byla za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání uložena pokuta příkazem na místě ve výši 1.000,- Kč. Pokuta ve výši 500,- Kč za porušení stejného zákona byla uložena 64-letému majiteli psa neurčité rasy, kterého strážníci odchytili dne 26. října po deváté hodině ranní v místní části Klokočov. Třetí pes byl strážníky odchycen dne 26. října kolem páté hodiny odpolední v místní části Podhradí. Jedná se o křížence německého ovčáka, jehož majitele se doposud nepodařilo zjistit, a proto byla věc postoupena správnímu orgánu. Majiteli volně se potulujícího psa hrozí v případě jeho zjištění a uznání viny pokuta až do výše 50.000,- Kč.

 

Zjištěno přestupků nebo jiných skutků celkem

- z toho zjištěno MKDS 

126

8

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)

B2 (zákaz vjezdu všech vozidel)

B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel)

B28 (zákaz zastavení)

B29 (zákaz stání)

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci (o < 20 km.h-1)

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci (o > 20 km.h-1)

C3a (přikázaný směr jízdy zde vpravo)

P6 (stůj, dej přednost v jízdě)

stání na vyhrazeném parkovišti

stání nebo jízda na chodníku

stání nebo jízda na silniční vegetaci

přestupky cyklistů

ostatní přestupky v dopravě

117

1

1

1

6

7

31

3

1

1

4

5

4

1

51

Dopravní přestupky zahrnuté do bodového systému

34

Přestupky založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa

       6

Ostatní přestupky

     3   

Řešeno:

uložením pokuty příkazem na místě v celkové částce 26.700,-Kč

napomenutím

zůstává v řešení

 

56

42

18

Předáno:

Oddělení dopravy MěÚ Vítkov

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Vítkov

Policii ČR, OO Vítkov

10

6

3

1

Přijato oznámení

30

Převzato nálezů

12

Vrácení věci nebo zvířete (2x pes, 6x osobní věci)

8

Předání věci-nálezu jiným orgánům

4

Volné pobíhání psů a jiných zvířat na místech veřejně přístupných

3

Odchyceno nebo nalezeno zvířat:

pes

3

3

 

Roman Mišáček

VS MP Vítkov


Stránka

Výběr jazyka