Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 16
DNES: 1014
TÝDEN: 3618
CELKEM: 1302132

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Z činnosti městské policie

Stránka

Městská policie v lednu 2018


Před šestou hodinou večerní dne 15. ledna byli strážníci přivolání do jedné z provozoven při ulici Opavská ve Vítkově, kde došlo ke krádeži zboží a pokusu o pronesení přes pokladní zónu bez placení. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že krádež tabákového výrobku ve výši 115,- Kč má na svědomí 60-letý občan Vítkova, který byl navíc pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Dotyčný ještě před příjezdem strážníků poškodil kolek na odcizeném balení a zboží již nebylo možné vrátit zpět do prodeje. Strážníci proto věc, která byla získána přestupkem odňali a zajistili pro další řízení v uvedené věci. Záležitost byla postoupena Policii ČR z důvodu prověření, zda-li dotyčný nebyl v posledních 3 letech odsouzen či potrestán pro přečin krádeže. V případě potvrzení přečinu krádeže v posledních 3 letech hrozí muži v případě uznání viny odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Pokud se v uvedené věci bude jednat o přestupek, pak mu může být uložena pokuta až do výše 70.000,- Kč. Stejného jednání v téže provozovně se dopustil 54-letý muž z Vítkova, který se dne 22. ledna kolem sedmé hodiny večerní pokusil pronést přes pokladní zónu bez placení klobásu v hodnotě 30,- Kč. 

Z přestupku proti majetku, spáchaného poškozením cizí věci, je podezřelý muž, který dne 20. ledna v půl páté ráno úmyslně poškodil odpadkový koš v centru města. MP Vítkov podle záznamu z kamerového systému vytipovala jako osobu podezřelou občana Vítkova ve věku 18-ti let. V případě uznání viny může být pachateli tohoto přestupku uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč nebo do výše 70.000,- Kč při opakovaném jednání. Dotyčný bude muset rovněž uhradit městu Vítkov vzniklou škodu.

Z přestupku na úseku zákona o komunikacích je podezřelá právnická osoba z Opavy, jejíž zaměstnanec dne 25. ledna v dopoledních hodinách neoprávněně užil bez povolení zvláštního užívání komunikaci Budišovská ve Vítkově tak, že zde odstavil kontejner k provádění stavebních prací. Přestupkem se bude zabývat správní orgán, který za pochybení fyzické osoby, které je přisuzováno právnické osobě, může v případě uznání viny uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. 

Z přestupku proti občanskému soužití je podezřelý 21-letý muž z Vítkova, který dne 25. ledna kolem jedné hodiny odpoledne slovně napadl ostrahu jedné z prodejen při ulici Opavská ve Vítkově poté, co byl upozorněn na neoprávněnou manipulaci s čistícím výrobkem. Muž opustil prodejnu ještě předtím, než se na místo dostavili strážníci, ale podařilo se jej usvědčit kamerovým záznamem z prodejny a rovněž svědeckou výpovědí poškozeného. Přestupkem se bude zabývat správní orgán, kam bude záležitost postoupena. Muži v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše  20.000,- Kč nebo do výše 30.000,- Kč při opakovaném jednání.

Kolem půl druhé ranní dne 27. ledna byla MP Vítkov přivolána do jedné z provozoven u autobusového nádraží ve Vítkově, kde ve vnitřních prostorách provozovny došlo ke rvačce mezi několika mladíky. Strážníci, kteří na místo dorazili, zjistili v horní části provozovny skupinku čtyř mladíků, kteří se vzájemně fyzicky napadali, a bylo nutné je od sebe oddělit. Po zklidnění situace byly tyto osoby vyvedeny z provozovny ven, kde byly provedeny úkony ke zjištění totožnosti. Jednalo se o dva muže z Vítkova ve věku 19 a 24 let a dva mladíky ve věku 17-ti let z Vésky u Oder. Jelikož jeden z aktérů rvačky byl v afektu a choval se agresivně a neadekvátně i vůči strážníkům, byla mu přiložena pouta do doby, než strážníci provedli na místě veškeré potřebné úkony. Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném případě nastalo důvodné podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, byla věc postoupena Policii ČR. V případě obvinění z trestného činu a uznání viny, mohou být všichni zúčastnění potrestáni odnětím svobody až na dvě léta. Pokud bude právní kvalifikace uvedeného jednání přehodnocena na přestupek proti občanskému soužití, pak lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč, případně 30.000,- Kč při opakovaném spáchání. Společně s pokutou může správní orgán dále uložit na dobu 1 roku i omezující opatření, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

 


Stránka

Výběr jazyka