Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 1005
TÝDEN: 3609
CELKEM: 1302123

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Rekonstrukce silnic ve městě

 

Aktualizováno 9. května 2018

Vzhledem ke klimatickým změnám může v průběhu stavby docházet k úpravám harmonogramu. Na tomto místě budou přinášeny aktualizované informace. Informace, které jsou uvedeny ve zpravodaji a byly rozeslány Mobilním rozhlasem, nelze již aktualizovat. Děkujeme za pochopení.   

Částečná uzavírka v souvislosti s výměnou vodovodu

Budišovská od 19. 3. do 19. 4. 2018

 • v úseku od křižovatky s komunikací k sídlišti v Budišovské ulici po záliv autobusové zastávky (vždy po 50m)
 • objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného signalizačního zařízení

 

Oderská od 26. 3. do 25. 5. 2018

 • v úseku od křižovatky Švermova po komunikaci Úvozní (vždy po 50m)
 • objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného signalizačního zařízení                        

 

Částečná  uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí silnice

Budišovská od 26. 3. do 31. 7. 2018

 • oprava propustku v úseku cca 50m pod železničním přejezdem 
 • objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného signalizačního zařízení                        

 

Budišovská od 23. 4. do 30. 6. 2018

 • oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská - Wolkerova 
 • objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného signalizačního zařízení
 • v době uzavření Budišovské ulice v souvislosti s výměnou vodovodu bude světelné signalizační zařízení umístěno i na komunikaci Wolkerova

 

Oderská od 23. 4. do 28. 4. 2018

 • oprava propustku v úseku u sběrny druhotných surovin
 • objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného signalizačního zařízení

 

Oderská od 2. 5. do 29. 7. 2018

 • výměna silničních obrub a vpustí v úseku od Švermovy ulice po konec obce (po 50m)
 • objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci dopravního zařízení a značení podle vzorového schématu (B3 TP 66 ).

                                  
 

Oderská od 2. 5. do 31. 8. 2018

 • oprava opěrné zdi „u mlýna“
 • objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného signalizačního zařízení                                                  

 

Budišovská od 1. 7. do 29. 7. 2018

 • výměna silničních obrub a vpustí v úseku od železničního přejezdu po náměstí, resp. po křižovatku s Oderskou ul. (po 50m)  
 • objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci dopravního zařízení a značení podle vzorového schématu (B3 TP 66)

 

Úplná uzavírka v souvislosti s výměnou vodovodu

 

Budišovská od 19. 4. do 31. 5. 2018

 • od zálivu autobusové zastávky po náměstí, resp. po křižovatku s Oderskou ulicí
 • objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice a Vítkov, totéž v opačném směru 
 • bude umožněn vjezd a výjezd vozidlům ze všech ramen přilehlých komunikací 

 

Lidická od 10. 5. do 31. 5. 2018

 • v úseku křižovatky s Oderskou ulicí
 • průjezd Oderskou a Opavskou ulicí bude zachován za pomoci dopravního zařízení a značení
 • objízdná trasa vedena po Husově a Vodní ulici, totéž v opačném směru

 

Úvozní od 1. 4. do 25. 5. 2018 - v době nezbytně nutné při podélných výkopech v Oderské ul.

 • v úseku křižovatky s Oderskou ulicí
 • průjezd Oderskou ulicí bude zachován
 • objízdná trasa vedena po Husově, Bezručově, Skřivánčím poli a Hřbitovní ulici, totéž v opačném směru                                     

 

Úplná uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí silnice

 

Oderská, Úvozní od 27. 7. do 14. 8. 2018

 • frézování povrchu + pokládka nového povrchu vozovky v úseku od komunikace Švermova po konec obce 
 • objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t mimo BUS přes obec Heřmánky, Heřmanice, Kaménka, Vítkov, totéž v opačném směru za pomoci dopravního zařízení a značení
 • objízdná trasa pro vozidla do 7,5t včetně BUS přes místní část Klokočov, totéž v opačném směru 
 • objízdná trasa pro Úvozní ulici vedena po Husově, Bezručově, Skřivánčím poli a Hřbitovní ulici, totéž v opačném směru                                     
 • po ukončení frézování bude umožněn příjezd k nemovitostem, mimo vyznačené úseky pracovních míst pro pokládku nového povrchu vozovky

 

Budišovská od 15. 8. do 16. 8. 2018

 • frézování povrchu v úseku od železničního přejezdu po náměstí, resp. po křižovatku s Oderskou ulicí  
 • objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Vítkov, totéž v opačném směru
 • podél náměstí včetně úseku křižovatky s Oderskou bude frézování probíhat se zachováním provozu, vjezd do prostoru náměstí, tedy parkoviště, bude umožněn    
 • mimo označená pracovní místa pro frézování bude příjezd k jednotlivým nemovitostem umožněn  

 

Budišovská od 17. 8. do 22. 8. 2018

 • recyklace podloží vozovky + pokládka nového povrchu vozovky v úseku od železničního přejezdu po vjezd k autodopravcům (Hutník, Šindelář) 
 • objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice a Vítkov, totéž v opačném směru
 • mimo označené pracovní místo pro recyklaci a nový povrch, tedy od vjezdu k autodopravcům (Hutník, Šindelář) po křižovatku s Oderskou ulicí, bude provoz zachován

 

Budišovská od 23. 8. 2018 do 30. 8. 2018

 • recyklace podloží vozovky + pokládka nového povrchu vozovky v úseku od vjezdu k autodopravcům (Hutník, Šindelář) po křižovatku s Oderskou ulicí  
 • objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Vítkov, totéž v opačném směru
 • mimo označená pracovní místa pro recyklaci a nový povrch, tedy od železničního přejezdu ke vjezdu k autodopravcům (Hutník, Šindelář), bude provoz zachován
 • v době uzavření vjezdu na náměstí bude zřízen vjezd nový, a to ze silnice Opavská (bezprostředně u křižovatky s Oderskou ulicí.) 

 

Částečná uzavírka v souvislosti s rekonstrukci silnice

 

Oderská dne 16. 8. 2018

 • frézování v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská a dále v úseku cca 80m od této křižovatky ve směru po Oderskou ulici
 • objízdná trasa vždy po polovině vozovky, provoz řízen způsobilou a dostatečně poučenou osobou

 

Oderská od 31. 8. do 1. 9. 2018

 • pokládka nového povrchu vozovky v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská a dále v úseku cca 80m od této křižovatky ve směru po Oderskou ulici
 • objízdná trasa vždy po polovině vozovky, provoz řízen světelným signalizačním zařízením

 

Obecné informace:

1. Do všech úseků uzavírek se v odůvodněných případech umožní bezpečný příjezd vozidlům integrovaného záchranného systému.

2. Do všech úseků uzavírek bude umožněn příjezd vozidlům zásobování pouze k jednotlivým provozovnám, ojediněle v odůvodněných případech, vždy po dohodě se staviteli. To platí i pro zvýšenou frekvenci vozidel zásobování provozu LIDLU v nočních hodinách (20:00-06:00 hod.)
V ostatních případech nebude vjezd umožněn, to se týká i vozidel uživatelů nemovitostí, kterých se stavba dotkne. Pro tyto případy se ponechá možnost parkování na všech parkovištích města.            

3. Přístup k jednotlivým nemovitostem dotčených stavbou bude zachován.

4. Technické služby Vítkov zajistí a veřejnosti v dostatečném předstihu oznámí způsob vývozu odpadů z popelových nádob a kontejnerů. 

5.  Po dobu úplných uzavírek bude zastávka autobusu Vítkov, náměstí (u Lidlu), linka č. 900236 přemístěna na autobusové stanoviště (nádraží) v Opavské ulici.          

 

Kontaktní osoby:

Zhotovitel stavby výměny vodovodu:  LXM Group a.s., Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, stavbyvedoucí Kamil Juřica tel. 734 314 946.

Zhotovitel stavby rekonstrukce silnice: STABAG a.s. o.z. Morava, oblast Sever, Krnovská 136, 747 07 Opava-Jaktař, stavbyvedoucí Radovan Kroča, tel. 602 537 405.  

Pracovník silničního správního úřadu při MěÚ ve Vítkově Jiří Grigier, tel. 553 312 245.

 

Výběr jazyka