Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 485
TÝDEN: 3954
CELKEM: 1265260

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Veřejná projednávání

Stránka

 • 1

Bezpečně do školy


Kulatý stůl – 1 

Název: Bezpečně do školy

Datum: 31. 8. 2015

Čas: 16.30 hod.

Místo: Městský úřad Vítkov – sál

Téma: V letošním roce bude vybudován nový chodník zajišťující bezpečnější pohyb dětí od Dělnické ulice ke škole. Zbývá však dořešit provoz vozidel po přístupové cestě ke škole.

Základní body programu:

 • Zahájení, přivítání, seznámení s programem a stručný úvod do problematiky – Ing. Pavel Smolka, starosta města.
 • Přístup do areálu školy – upřednostnění chodců (dětí) nebo dopravy (rodiče, zaměstnanci školy, návštěvníci školy apod.).
 • Ostatní nápady a podněty pro bezpečné docházení dětí do škol.
 • Fotodokumentace přístupových komunikací ke školám.

 

Počet osob: 15

 

P o d n ě t y

Mateřská škola Klokočov

 • Umístit na vhodném místě osvětlený přechod pro chodce.
 • Parkování rodičů (dovoz a odvoz dětí do a z MŠ) – dostatečný prostor a bezpečnost při nastupování a vystupování. Parkuje se na vozovce.

 

Mateřská škola – Opavská ulice

 • Umístit zábradlí i před vstup do MŠ (bílé vchodové dvoře). V současné době je zábradlí pouze před vjezdem do zahrady.
 • Umístit přechod pro chodce přes Opavskou ulici.
 • Na místě dnešního chodníku (Opavská ulice směr Opava, pravá strana vozovky) vybudovat parkoviště pro rodiče.
 • Posouzení a odstranění zelené plochy a stromů a rozšířit chodník před MŠ.
 • Nátěr zábradlí před MŠ.

 

Mateřská škola – Husova ulice

 • Vyřešení parkování před vstupem do MŠ z Bezručovy ulice – nevhodné, nebezpečné. Využívat k parkování Husovu ulici a umožnit rodičům a dětem vstup ze zadní strany MŠ. K tomuto účelu vybudovat branku.
 • Zarůstání zeleně do trasy chodníků – např. dřín z parčíku (Husova – Bezručova ul.), zeleň ze soukromých zahrad. Vyzvat občany, aby stromy a keře zasahující do komunikací udržovali řezem tak, aby k tomuto nedocházelo.
 • Smuteční vrba v parčíku v Husově ulici – znemožňuje průchod parčíkem.

 

Střední škola – Opavská ulice

 • Dopravní značka (omezení rychlosti a upozornění na pohyb dětí) je překrytá větvemi břízy. Upravit zeleň.
 • Parkování podél plotu školy v Těchanovické ulici a s tím spojené nebezpečné přecházení v zatáčce u bývalé jídelny Hedvy. Vyřešit zrušením parkování a podél plotu školy vybudovat chodník. Parkování aut posunout o několik metrů výš do jednosměrné Selské ulice (od Zahradní ul.). Do zatáčky doplnit zrcadlo pro větší přehlednost.

 

Základní škola – náměstí Jana Zajíce

 • Instalace zábradlí na spodní chodník v křižovatce (výjezd z Lidické na Opavskou ulici, chodník vedoucí kolem tržnice).
 • Úprava nebo odstranění živého plotu na přechodu (Bílá sova, drogerie Teta) v Budišovské ulici.
 • Vyřešení vykládky zboží v Budišovské ulici pro prodejny v Bílé sově.
 • Parkování na náměstí. Část parkoviště vyhradit jako stání s omezenou dobou parkování.

 

Základní škola a gymnázium – Komenského ulice

 • Parkování – rodiče a návštěvníci školy
 1. Vybudování 10 parkovacích míst v Komenského ulici po školou. Propojit parkoviště průchodem ke škole (přímo z parkoviště přes chodník do areálu školy).   
 2. Parkoviště z asfaltového hřiště a zakázat vjezd dále do areálu školy (mimo dopravní obsluhu).
 3. Dořešit parkování na plochách pod a nad kulturním domem – možno využívat rodiči pro naložení a vyložení dětí.
 4. Vybudovat parkoviště u kina a instalovat značku vjezdu do celého areálu školy.
 • Přechody pro chodce
 1. Komenského ul. – doplnit přechod (u p. Šindeláře).
 2. Komenského ul. – doplnit přechod k uličce mezi garážemi.
 3. Dělnická ul. – doplnit přechod mezi TQM a restaurace KD.
 • Zpomalení provozu v Komenského ulici (okolí školy)
 1. Instalace retardéru(ů), dopravních značek.
 2. Vyřešení rychlosti před zatáčkou před kinem ve směru do města (retardér) + instalace zábradlí.
 • Instalovat značku zákaz zastavení v Dělnické ulici.
 • Instalovat značku zákaz vjezdu (mimo dopravní obsluhy) k budově 1. stupně ZŠ.
 • Instalovat značku zákaz vjezdu od místa parkování pro zaměstnance – ihned.
 • Přístupovou komunikaci ke škole označit dopravní značkou slepá ulice – ihned.
 • Osazení dvou dopravních značek – míjení aut.
 • Ponechat vše bez omezujících (zákazových značek) – ponechat volný vjezd do areálu školy.
 • Opravit chodník mezi parkovištěm pod kulturním domem a areálem školy.   
 • Doplnit zábradlí na začátku přístupové kominice ke škole z Dělnické ulice (začátek hřiště).
 • Při vybudování parkoviště z plochy asfaltového hřiště – upravit uličku mezi KD a areálem školy na jednosměrnou komunikaci.
 • Doplnit na přístupovou komunikaci ke škole výhybná místa pro auta. 

 

Ostatní místa ve městě

 • Dobudovat chodník v horní části Dělnické ulice (končí u domu p. Repka).
 • Dobudovat chodník v Oderské ulici (od Čermenky směrem ven z města – není žádný).
 • Sportovní areál – umístit retardéry na vjezdech do areálu.
 • Zabezpečení přechodů dohledem – Opavská ulice (Vakus – pod hodinami), Komenského ul. (autobusová zastávka).

Stránka

 • 1

Výběr jazyka