Kontakty

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

74901 Vítkov

GPS: 49°46'34.413"N
         17°45'5.468"E

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Telefon: +420 556 312 200 
Fax: +420 556 312 255
E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

č.ú.: 9005-1526821/ 0100 
č.ú.: 19-1323821/ 0100

 

Facebook

Najdete nás i na Facebooku

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 186
TÝDEN: 1458
CELKEM: 1299972

Pro bezpečí:

Povodňový plán ORP Vítkov

Povodňový plán

 

Obsah

Veřejné fórum

Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji města.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti.

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá

formou tématických stolů (doprava, životní prostředí, kultura, sociální oblast ap.). Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero problémů“ ("10P").


Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání Radě a následně i Zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení.

Ověřené problémy zároveň tvoří základní osnovou pro tvorbu či aktualizaci komunitního plánu.

 

Stránka

  • 1

Zápis z Fóra zdravého města + video


Zápis

Fórum zdravého města Vítkova

(1. část)

 

Termín: 11. 5. 2017

Čas: 17.00 – 19.00 hod.

Místo: Kulturní dům Vítkov, Dělnická 746, velký sál

 

Na veřejném projednání (Fórum Zdravého města Vítkova), které proběhlo 11. května 2017 v kulturním domě, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané.

Celkem bylo sestaveno 12 problémů. Následovala otevřená diskuze, jejímž výstupem byl konsensus nad 10 hlavními problémy Vítkova.

Vyřešení těchto problémů vidí občané města jako základní předpoklad pro kvalitu života ve městě.

Na veřejném projednání se sešlo 50 občanů města.

Hosté: Ing. Petr Hermann, předseda NSZM  

Facilitace: Dana Diváková

Přítomni členové zastupitelstva města: Ing. Pavel Smolka, Mgr. Oldřich Huška, PhDr. Marie Mikulíková, Ing. Šárka Medunová, Mgr. Alena Grosová, Jaroslav Szöllösy

 

 

 

Problémy formulované v rámci veřejného projednání budou ověřeny v následné anketě.

Anketa proběhne od 17. května do 9. června 2017.

Forma ankety:

  • webové stránky města;
  • tištěné dotazníky distribuované prostřednictvím IC;
  • informace o anketě prostřednictví Vítkovského zpravodaje 06/2017.

 

Místo pro odevzdávání dotazníků – IC Vítkov.

Otevírací doba IC:

Pondělí, středa 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod.

Úterý 8.00 – 11.30 a 12.00 – 16.30 hod.

Čtvrtek, pátek 8.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hod.

 

Tabulka č. 1

Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů

(1. krok – Fórum Zdravého města)

Pořadí

 

Počet hlasů*

A – Sociální a zdravotní oblast

1.

Sobotní provoz lékárny

20

2.

Nový domov pro seniory

17

3.

Bezbariérovost domů (výtah, koupelny) č.p. 620, 619, 608, 877

7

4. – 5.

Společenské centrum pro seniory

6

4. – 5.

Bezplatná právní poradna

6

6.

Nový rentgen v nemocnici

3

7.

Startovací byty

2

B – Podnikání, zemědělství, veřejná správa

 

Žádný požadavek

 

C – Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch

1. – 2. 

Hřiště u ZŠaG určená především pro atletiku (v mimoškolní době přístupné veřejnosti)

16

1. – 2.

Oprava kina

16 

3. – 4.

Řešení ubytování ve městě (penzion, hotel apod.)

7

3. – 4.

Wellness a relaxační centrum

7

5. – 6.

Herní prvky pro mladé

2

5. – 6.

Rozšíření nabídky divadelních představení

2

7. – 8.

Studentský klub

1

7. – 8.

Rekonstrukce sportovního areálu (minigolf, zázemí, vstupní brána, oplocení

1

9.

Vybudování odpočinkové zóny u ZŠaG

0

D – Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

1.

Městský park – bezpečnost (kontroly MP), osvětlení, doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), úklid

27

2.

Zeleň na hřbitově – nová výsadba

9

3.

Kotelna na sídlišti „U nemocnice“ – řešit dým, emise

8

4.

Pravidelné čištění příkopů – příjezdové cesty do Vítkova

7

5.

Revitalizace vodní nádrže „U benzínové pumpy“ – Komenského ul.

4

6.

Obnova aleje mezi Vítkovem a Balatonem

2

7.

Pečovatelský dům č.p. 620 jehličnan u balkónu (posoudit)

1

8. 

Parkoviště u firmy ZEMPOL – řešit odpadky a zeleň

0

 E – Vzdělávání, výchova

1.

Zavedení vzdělávacích kurzů pro seniory

22

2.

Půdní vestavba ZŠaG

14

3.

Vybudování chodníku k ZŠaG od kulturního domu

8

4.

Postavení dílen pro SŠ Odry ve Vítkově

6

5.

Rekonstrukce sociálního zařízení v SVČ

5

6. – 7.

Rekonstrukce hřiště při ZŠaG

1

6. – 7.

Vybudování spojovacího krčku mezi budovami ZŠaG

1

8. – 12.

Zateplení tělocvičny ZŠaG

0

8. – 12.

Oplocení areálu ZŠaG

0

8. – 12.

Oprava fasády ZŠaG (budova 1. stupně)

0

8. – 12.

Rekonstrukce asfaltové plochy před ZŠaG se zázemím pro diváky

0

8. – 12.

Likvidace altánu a skleníku u SŠ Odry ve Vítkově

0

F – Doprava, bezpečnost

1.

Omezení rychlosti na 40 km/hod. na Opavské ul. směrem dolů nebo umístit retardér

17

2.

Oprava povrchu chodníků kolem ZŠaG – Komenského ul.

14

3.

Osvětlený přechod v místě křižovatky Budišovská – Wolkerova

12

4.

Souvislá oprava chodníku spojujícího Fučíkovou s Novou ul. a zamezit zde parkování 

7

5.

Přemístění kontejnerů – parkoviště u nemocnice na druhou stranu nebo do svahu u LČR

4

6.

Stavba chodníku v Těchanovické ul. – podél plotu SŠ Odry

3

7.

Dohled MP na přechodech u PČR a večerky (Opavská ul.) v době od 7.00 do 8.00 hod.  

2

8. – 10.

Trvale řešit zákaz stání v jednom směru ve Fučíkově ulici

0

8. – 10.

Před vstupy do bytových domů v Selské ulici zamezit stání vozidel na komunikaci

0

8. – 10.

Přístřešek na autobusovém nádraží pro cestující.

0

G – Stůl mladých

1.

Kino – rekonstrukce

1

2.

Osvětlení – Budišovská ul.

1

3.

Koupaliště – půjčovna her a sport. potřeb, rekonstrukce šaten

0

4.

Otevřený klub pro setkávání mládeže

0

5.

Škola – knihy ve škole i doma (nepřenášet učebnice)

0

*Počet získaných hlasů v prvním kole.

 

Tabulka č. 2

Problémy, které budou ověřeny v rámci ankety (prvních deset – fialová část tabulky)

(3. krok – ověřovací anketa)

Problematika

TOP 10 

hlasy fórum

C – Kultura, sport, volnočasové aktivity, turistický ruch

Oprava kina

20

C – Kultura, sport, volnočasové aktivity, turistický ruch

Vybudování hřiště u Základní školy a gymnázia ve Vítkově (atletika).

V době mimo vyučování otevřeno i pro veřejnost.

13

A – Sociální a zdravotní oblast

Sobotní provoz lékárny

13

A – Sociální a zdravotní oblast

Nový domov pro seniory

13

D – Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

Městský park – zvýšení bezpečnosti (častější kontroly MP, fotopasti), osvětlení, doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše)

 

5

E – Vzdělávání, výchova

Vzdělávací kurz pro seniory

4

E – Vzdělávání, výchova

Půdní vestavba – Základní škola a gymnázium ve Vítkově

4

F – Doprava, bezpečnost

Opavská ulice – omezení rychlosti na 40 km/hod., retardéry

4

F – Doprava, bezpečnost

Oprava chodníku v Komenského ul. (u ZŠaG)

1

D – Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

Hřbitov – obnova zeleně

1

 

Další problémy stanovené na projednání TOP 10

 

G – Stůl mladých

Otevřený klub pro mladé

1

G – Stůl mladých

Osvětlení – Budišovská ul.

1

 

 


15. 5. 2017 Zobrazit méně

Stránka

  • 1

Výběr jazyka