Obsah

Aktuální termíny rekonstrukce silnic

Typ: Informace z úřadu | Doprava
Aktuální termíny rekonstrukce silnic 112. září 2018 - Aktuální termíny omezení provozu na silnici č. II/442 Budišovská – Oderská ve Vítkově v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silnice II/442 Vítkov – průtah“

Částečná uzavírka

 

Budišovská od 26.03. do 30.09. 2018                                            

(původní  26.03. do 30.09.2018)

 • oprava propustků v úseku cca 50 m pod železničním přejezdem

 • provoz bude řízení světelným signalizačním zařízením

 

Budišovská od 03.09. do 23.09. 2018                                             

(původní 03.09. do 23.09.2018)

 • oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská – Wolkerova

 • provoz bude řízení světelným signalizačním zařízením

 

Budišovská od 21.09. do 25.09. 2018                                             

(původní 19.09. do 21.09.2018)

 • pokládka druhé vrstvy nového povrchu vozovky v úseku od železničního přejezdu po západní hranu náměstí včetně pokládky nového povrchu u propustku  pod železničním přejezdem a opěrnou zdi u křižovatky Budišovská - Wolkerova 

 • provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením

 

Oderská od 20.08. do 23.09. 2018                                                  

(původní 20.08. do 14.09.2018)

 • oprava opěrné zdi „u mlýna“

 • provoz nadále řízen světelným signalizačním zařízením 

 

Budišovská - Oderská od  14.09. do 15.09. 2018                         

(původní 03.04. do 04.09.2018)

 • pokládka nového povrchu vozovky v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská  a dále v úseku cca 80m od této křižovatky ve směru po Oderské a 60 m ve směru po  Budišovské
 • provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením

 

Oderská od 08.10. do 31.10. 2018                                                 

(původní 01.10. do 31.10.2018)

 • oprava opěrné zdi „u mlýna“
 • provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením

 

Silniční provoz bude veden vždy po polovinách vozovky.

 

Úplná uzavírka

 

Wolkerova od 09.06. do 23.09. 2018                                             

(původní 09.06. do 23.09.2018)

 • oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská-Wolkerova

 • do místa opěrné zdi je vjezd vozidlům do 3, 5 t povolen

 

Oderská od 24.9. do 07.10. 2018                                                    

(původní 15.09 do 30.09. 2018)

 • oprava opěrné zdi „ u mlýna“

 • do úseku před opěrnou zeď bude dopravní obsluze vjezd povolen

 • objízdná trasa pro ostatní v obou směrech je vedena přes Kaménku, Heřmanice a Heřmánky

 

Oderská  od 19. 09. do 21.09. 2018                                                

(jedná se o nový termín)

 • pokládka obrusné vrstvy v úseku od křižovatky Švermova po konec obce  

 • do uzavřeného úseku bude dopravní obsluze vjezd povolen

 • provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením 

 

Silniční provoz bude veden po vyznačených objízdných trasách.

Dále upozorňujeme, že z důvodů rekonstrukce vozovky, již probíhá omezení silničního provozu částečnou uzavírkou silnice č. II/442 v úseku za železniční zastávkou Klokočov v prostoru za křižovatkou do Klokočova, tedy na pověřeném území Městského úřadu Odry, který toto omezení povolil. Jedná se o úsek cca 250 m dlouhý, který si svým rozsahem práce vynutí úplné uzavření provozu od 17.09. 2018 – 30.09. 2018. Objízdná trasa bude vedena přes obec Kaménka,  Heřmanice a Heřmánky.

 

 


Vytvořeno: 12. 9. 2018
Poslední aktualizace: 8. 10. 2018 15:03