Obsah

Blíží se splatnost daně z nemovitých věcí

Typ: Informace z úřadu
Blíží se splatnost daně z nemovitých věcí 1Daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Poplatníkem daně je vlastník pozemku nebo vlastník zdanitelné stavby či zdanitelné jednotky. Základ a sazba daně včetně osvobození od daně jsou uvedeny v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal v předchozím zdaňovacím období a nedošlo k okolnostem rozhodným pro stanovení daně.

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května zdaňovacího období. Přesáhne-li daň 5.000 Kč, je splatná ve dvou splátkách, přičemž druhá splátka je splatná do 30. listopadu zdaňovacího období.

Daň z nemovitých věcí na území města Vítkova spravuje Finanční úřad v Opavě.

Poplatníci mají možnost platby více způsoby:

  • Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A – doklad V/DS

Poplatníci daně z nemovitých věcí, fyzické osoby, obdrží poštou v průběhu května 2020 poštovní obálku s bezplatnou předvyplněnou Poštovní poukázkou A – doklad V/DS k úhradě daně z nemovitých věcí.

  • Bezhotovostní placení

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí upozorňujeme, že Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu k poplatníkům daně využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Služba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určena výhradně pro fyzické osoby, které nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem je možné pouze na tiskopisu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1, který lze ve formátu PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde lze najít i další užitečné informace o této službě.

 


Vytvořeno: 14. 4. 2020
Poslední aktualizace: 14. 4. 2020 11:09