Obsah

Červnové informace z oblasti sociálních služeb

Typ: Informace z úřadu
Červnové informace z oblasti sociálních služeb 1Odbor sociálních věcí informuje o změnách o bytech v domech s pečovatelskou službou, o terénní sociální práci a o ukončení projektu Renarkon.

Byty v domech s pečovatelskou službou

Od 1. června 2021 byla radou města schválena nová Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Vítkova. Stávající seznam žadatelů se v souladu s novými pravidly aktualizuje dle podaných žádostí na novém formuláři. Žádosti žadatelů o byty v domech s pečovatelskou službou budou nově evidovány na odboru služeb Městského úřadu ve Vítkově, odbor sociálních věcí již nebude evidovat žádosti zájemců o byty v domech s pečovatelskou službou, v domech pro seniory.  

 

Projekt Operačního programu Zaměstnanost – Terénní sociální práce Vítkov

Město Vítkov realizovalo od 1. června 2018 do 31. května 2021 projekt Terénní sociální práce Vítkov z Evropského sociálního fondu, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008919.

Cílem projektu bylo pomoci občanům města v řešení jejich nepříznivé sociální situace spojené s dluhy a bydlením. V rámci projektu byla vytvořena Koncepci bydlení města, včetně programu prevence ztráty bydlení. Po celou dobu realizace probíhala evaluace projektu pro zjištění správného fungování, efektivity a naplňování požadovaných kritérií.

Terénní sociální pracovník spolupracoval s dluhovou poradnou Charity Odry.

Počet klientů, kterým byla v rámci poskytnuta podpora, byl 264 osob. Klienti za pracovníkem docházeli do jeho kanceláře, setkávali se v dluhové poradně. Pracovník vyhledával klienty v terénu, doprovázel je na úřadech, soudech, k insolvenčnímu správci.

 

Terénní program Renarkon

Sociální služba se realizovala od 1. července 2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dotace EU, Terénní program Vítkov. I přes vyjednávání s Úřadem vlády a krajem jim nebyla poskytnuta další dotace, projekt končí k 30. červnu 2021.

 


Vytvořeno: 11. 6. 2021
Poslední aktualizace: 11. 6. 2021 12:58