Obsah

Chraňte domov i sebe

Typ: ostatní
Chraňte domov i sebe 1Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

 

  1. ČTĚTE NÁVODY - Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

  2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ - Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

  3. POZOR NA CIGARETY - Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

  4. KONTROLA KOMÍNŮ - Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

  5. TOPTE, JAK SE MÁ - Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

  6. POUČTE SVÉ DĚTI - Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

  7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST - Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

  8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

  9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

  10. UDRŹUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ - V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

 

MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 


Vytvořeno: 5. 9. 2019
Poslední aktualizace: 5. 9. 2019 10:56
Autor: Jan Dušek