Obsah

Dotace na sociální služby

Typ: Informace z úřadu
Dotace na sociální služby 1Město Vítkov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 

Stejně jako v minulém roce je poskytovatelům  sociálních služeb na území města Vítkova otevřena možnost podat si žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2019. 

Město Vítkov má schváleny Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti za účelem podpory rozvoje činností nekomerčního charakteru, v oblasti sociální, na následující druhy sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Na základě těchto zásad mají všichni poskytovatelé sociálních služeb ve Vítkově možnost podat si žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2019.

O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které provozují sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. na území města Vítkov a mimo území pro občany Vítkova. Do dotačního řízení se žadatel přihlašuje žádostí na předepsaném formuláři. Žadatel dodá kromě této žádosti také veškeré přílohy (viz. Zásady a metodika pro poskytování individuálních dotací) a to jak v tištěné podobě, tak elektronicky na adresu podatelna@vitkov.info. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách města Vítkova.

Žádost o dotaci na provoz sociální služby, je nutné podat nejpozději do 30. 9. 2018 na předtištěných formulářích. Všechny zaevidované žádosti projdou schvalovacím procesem v rámci pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, po schválení rozpočtu města na následující  rok budou žádosti předloženy zastupitelstvu města Vítkova. Zastupitelstvo následně rozhodne, které žádosti budou podpořeny a v jakém finančním objemu. Celkový objem dotací poskytovaných žadatelům je limitován objemem prostředků, který je na tyto účely v daném roce vyčleněn ve schváleném rozpočtu města Vítkova. Finanční prostředky lze použít pouze na financování sociálních služeb, které jsou zajišťovány poskytovateli sociálních služeb občanům města Vítkova podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky č. 505/2006Sb. Město Vítkov chce touto finanční podporou přispět k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na svém území.

Podmínky dotačního programu, formuláře, včetně kontaktních osob, na které je možné se v případě potřeby obrátit, jsou zveřejněny na webových stránkách města: mestsky-urad/komunitni-planovani/zakladni-dokumenty/

 


Vytvořeno: 19. 7. 2018
Poslední aktualizace: 19. 7. 2018 09:04