Obsah

Informace o výskytu AMP u prasat divokých v nové oblasti

Typ: Informace z úřadu
Informace o výskytu AMP u prasat divokých v nové oblasti 2Dovolujeme si Vás informovat o záchytu pozitivních případů afrického moru prasat (AMP) u prasat divokých v nové, doposud AMP prosté oblasti Polska.

Dne 15. 11. 2019 informovala polská veterinární služba prostřednictvím hlášení do evropského systému hlášení nákaz (ADNS) o výskytu AMP u prasete divokého v katastru obce Slawa v regionu Wschowa. Případ byl následně potvrzen dopisem polské veterinární autority, který byl zaslán Evropské komisi.

Vzorek k laboratornímu vyšetření byl odebrán dne 6. 11. 2019 od uhynulého prasete divokého v rámci pasivního monitoringu v doposud AMP prosté oblasti. Dne 14. 11. 2019 byl polskou národní referenční laboratoří potvrzen pozitivní výsledek virologického vyšetření na AMP (PCR).

Následně byl dne 16. 11. 2019 potvrzen další pozitivní případ AMP u prasete divokého v katastru obce Nowa Sól, region Nowosolski, přibližně 6 km od výše uvedeného nálezu.  

Místo pozitivního nálezu je vzdáleno přibližně 360 km od nejbližšího pozitivního případu AMP u prasete divokého a 300 km od nejbližšího ohniska AMP v chovu domácích prasat.  Doposud nebyla zjištěna žádná epidemiologická souvislost s ostatními případy AMP v Polsku, a nebyla tedy ani objasněna cesta přenosu viru AMP do této lokality. 

Velmi důležitou skutečností je fakt, že místo nálezu je vzdáleno pouze 80 km od hranice s Německem a 120 km od hranice s Českou republikou.

Znamená to, že riziko dalšího šíření a možného znovuzavlečení AMP do České republiky se velmi výrazně zvýšilo.

Prosíme Vás o předání této informace všem zainteresovaným subjektům, zejména myslivcům, uživatelům honiteb, chovatelům prasat, soukromým veterinárním lékařům, případně dopravcům. Zároveň Vás prosíme o připomenutí a zdůraznění důležitosti dodržování pravidel biologické bezpečnosti při veškeré jejich činnosti jako nejlepší prevence před zavlečením AMP do České republiky.

V příloze naleznete hlášení Polska do ADNS nálezu (Mapa výskytu AMP v Polsku – celková) a mapu s vyznačením místa nálezu (Mapa výskytu v Polsku – nová oblast).

S pozdravem

Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru MZe
v z. Ing. Tomáš Kunca, Ph.D.

 

Přílohy:

1. Mapa výskytu AMP v Polsku - nová oblast

2. Mapa výskytu AMP v Polsku - celková

 


Vytvořeno: 29. 11. 2019
Poslední aktualizace: 29. 11. 2019 12:38
Autor: Jan Dušek