Obsah

Jak je to s oborou Jelenice?

Typ: Informace z úřadu
Jak je to s oborou Jelenice?  1Pavel Smolka: S blížícími se prázdninami se čím díl víc lidí i médií zajímá o to, kdy bude otevřen průchod přes oboru Jelenice. Podle všech informací, které mám k dispozici, neexistuje jediný právní důvod k tomu, aby byla obora uzavřena.

Proto jsem zaslal dotaz formou otevřeného dopisu předsedovi představenstva společnosti Opavská lesní, a.s.

Zde je znění tohoto otevřeného dopisu:

Adresát:            

Opavská lesní, a.s.

k rukám Ing. Jindřicha Grossera, předsedy představenstva

Masarykova třída 337/28

746 01 Opava

 

Vážený pane předsedo představenstva,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, který se týká obory Jelenice. Obrací se na nás mnoho občanů i organizací, včetně médií, s dotazem, proč není umožněn průchod oborou Jelenice. Proto Vám píši formou otevřeného dopisu.

Podle mého mínění neexistuje žádný právní důvod k uzavření obory. Dovolím si připomenout významné skutečnosti, které se k této záležitosti vážou.

3. 5. 2000 – Vydáno stavební povolení, ve kterém se píše o podmínkách toto: „Volnými vstupy ve vchodech +, 4 a 5 bude zajištěna průchodnost obory širokou veřejností a průjezdnost po regionální cykloturistické trase č. 551.

5. 1. 2001 – Vydáno kolaudační rozhodnutí, kde dozvíme, že : „V oplocení je situováno celkem 7 vstupních bran, ve vstupu č. 1 a 5 (regionální cykloturistická trasa č. 551) je vedle brány umístěn volný průchod šíře 1,5 m, opatřený protiúnikovým roštem.“

2010 – Krajský úřad Moravskoslezského kraje nechal přeložit cykloturistickou trasu na druhý břeh Moravice. K tomuto přeložení se dne 23.11.2009 vyjádřil i odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, který uvedl: „Krajský úřad rovněž nebude usilovat o ustanovení zákazu vjezdu na kolech v původní trase ani omezení vstupu do přírodních rezervací v rozsahu jeho působnosti.“

18. 5. 2020 – Vydána veřejná vyhláška „Opatření obecné povahy – Zákaz vstupu do obory Jelenice“. K tomuto dokumentu se vyjadřoval i odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Ve svém rozhodnutí píše, že: „… uděluje souhlas s úplným zákazem vstupu do honitby Obora Jelenice.“ Tedy obrat o 1800 proti přípisu ze dne 23. 11. 2009.

18. 5. 2020 – Byl podán Městysem Březová a městy Hradec nad Moravicí a Vítkov ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na zrušení opatření obecné povahy.

12. 11. 2020 – Krajský soud v Ostravě návrhu vyhověl a zrušil opatření obecné povahy.

29. 12. 2020 – Byla společnostmi GroCredit, a.s. a Opavská lesní, a.s. podána kasační stížnost  k Nejvyššímu správnímu soudu. Zároveň byl podán návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

5. 2. 2021 – Nejvyšší správní soud zamítl návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Do této doby ještě nabylo rozhodnuto ve věci kasační stížnosti.

Omlouvám se exkurz do minulosti, ale ne všem čitatelům jsou znám tento vývoj událostí. Domnívám se, že jsem na žádný dokument nezapomněl a mohu říct, že dle mého názoru, ani jeden z nich neopravňuje Vaši společnost k uzavření obory. Pro úplnost ještě dodám, že dne 8.2.2021 byly obě společnosti (GroCredit, a.s. i Opavská lesní, a.s.) vyzvány naší právní kanceláří k odstranění protiprávního stavu. Na tuto výzvu reagovala společnost Opavská lesní, a.s. dne 26. 2. 2021. Naší právní kanceláři bylo sděleno toto“ „ S hlubokou pokorou rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 76A 4/2020-48 ze dne 12. 11. 2020 respektujeme. Protiprávně se nechováme.

Podle mých informací ze dne 9. 6. 2021 je obora stále uzavřena. Můžete mi, prosím, sdělit na základě jakého dokumentu či rozhodnutí jste oprávněni k uzavření obory Jelenice?

Předem děkuji za odpověď. Jak jsem již v úvodu napsal, jedná se o otevřený dopis, takže bude zveřejněn na stránkách města Vítkova a bude předán médiím, která se o tuto záležitost intenzivně zajímají. Mimochodem jsem měl v neděli 13. 6. 2021 přímý vstup do Českého rozhlasu na toto téma.

S pozdravem

Ing. Pavel Smolka

starosta města Vítkova

 

 

 


Vytvořeno: 17. 6. 2021
Poslední aktualizace: 17. 6. 2021 09:57
Autor: Jan Dušek