Obsah

Jak (ne)má pracovat šéfredaktor REGIONU OPAVSKO?

Typ: Informace z úřadu
Jak (ne)má pracovat šéfredaktor REGIONU OPAVSKO? 1Vítkov je opět na titulní straně REGIONU OPAVSKO. Tentokrát se šéfredaktor zaměřil na radary v Lesních Albrechticích.

Rád bych se s vámi podělil o zkušenost, jak pracuje pan šéfredaktor Tomáš Pustka. Když jsem přišel v pondělí ráno 1. 8. 2022 do práce a pustil si počítač, tak jsem zjistil, že v sobotu 30. 7. 2022 ve 20:07 mi byl doručen mail pana šéfredaktora s dotazy ohledně radaru v Lesních Albrechticích. V mailu nebylo uvedeno, do kdy očekává mou odpověď. Tu jsem mu odeslal v pondělí 1. 8. 2022 ve 12:43. Týdeník byl však již v pondělí odpoledne v prodeji. Z výše uvedeného mám dojem, že pan šéfredaktor ani nechtěl znát odpověď na svoje dotazy. Asi by se mu nehodily do krámu.

Nejdříve mě napadlo, že bych si na jeho postup stěžoval vydavateli REGIONU OPAVSKO, kterým je firma Vydavatelství STISK spol. s r.o., protože podle zákona za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel. Nejsem si však jist, zda by byla moje stížnost objektivně posouzena, protože 75% této společnosti vlastní Ing. Jindřich Grosser, který je zároveň předsedou představenstva akciové společnosti Opavská lesní. Je všeobecně známo, že s Opavskou lesní a.s. vedeme několikaletý spor o zprůchodnění obory v Jelenicích.

Ale zpět k tématu radary. Ty už v Lesních Albrechticích fungují a pokud řidiči nedodrží předepsanou rychlost v obci, jsou řešeni v přestupkovém řízení. Co se týká ekonomiky provozu, tak ta je nastavena tak, aby pro Vítkov nebyla ztrátová. Smlouva s městysem Březová o pronájmu sloupu, na kterém jsou umístěny radary, se připravovala delší dobu. Výše nájmu a další podmínky byly předmětem několika jednání. I když v určitých chvílích padly i představy městyse Březové o vyšších částkách, nakonec byl dohodnut roční nájem ve výši 2 mil. Kč. Jsem pevně přesvědčený, že tato částka bude plně vykryta z provozu radaru!

Zhodnocení každé akce musí probíhat s určitým časovým odstupem, v našem případě to bude na konci kalendářního roku. Teprve pak budeme moci říct, jak byl celý systém ekonomicky nastaven a jestli se naše optimistické předpoklady potvrdily nebo nepotvrdily.

To, proč si zastupitel Oldřich Huška nezjistí, jaká je situace ohledně radarů, je otázka na něho. Mohl mi kdykoliv zavolat nebo panu místostarostovi, aby se dozvěděl aktuální informace. Na ty má, jako zastupitel, nárok a taky bychom mu je sdělili.

A poslední informace na závěr. K dnešnímu dni bylo městskou policií postoupeno správnímu orgánu k řešení přes 3 000 přestupků.

 

Ing. Pavel Smolka, starosta města

 


Vytvořeno: 3. 8. 2022
Poslední aktualizace: 3. 8. 2022 14:48