Obsah

Jaký záměr mělo město s areálem bývalého pivovaru?

Typ: Informace z úřadu
Jaký záměr mělo město s areálem bývalého pivovaru? 1V současné době se hodně diskutuje zápis areálu bývalého pivovaru mezi kulturní památky. Návrh na zapsání nepodalo město, ale fyzická osoba.

S tím úzce souvisel záměr města, který byl odsouhlasen většinou zastupitelů, pivovar koupit a následně zdemolovat. 

Na uvolněném prostoru měl vzniknout volnočasový areál s parkovacími plochami a zázemím pro volnočasové aktivity dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Byť již nebude možné tento záměr realizovat, určitě je vhodné představit ho veřejnosti.

Nechali jsme si zpracovat architektonickou studii, která by konkretizovala využití celého zájmového území, které má rozlohu 6 155 m2. Jen pro představu je o cca 1 500 m2 větší než plocha vítkovského náměstí.

Celkový pohled

Našim záměrem bylo rozdělit plochu na jednotlivé zóny.

 

Sportovní zóna

Ta je umístěna v severní části pozemku a je určena pro kondiční, vytrvalostní a silové aktivity. Na této ploše se nachází dvě cvičící hřiště pro PARKOUR a STREETWORKOUT. Dále zde měla vzniknout lezecká stěna.

Parkour

Street Workout

Lezecká stěna

 

Hrací zóna

Ta je umístěna ve středové části zvažované plochy. Je rozdělena terénní nerovností a také dle věkových skupin, kdy v severní části jsou herní zařízení pro menší děti (pískoviště, staveniště,..). Na tuto část navazuje vodní svět s vodní pumpou, vodním mlýnem, stavidly apod. V hrací zóně je také lanový program a velká lezecká věž.

Herní zóna

 

Odpočinková zóna

Je určena především seniorům s možností posezení ke karetním a společenským hrám. Jde o zpevněnou plochu s pergolou.

Stínící prvky

Pergola

 

Společenská zóna

Jedná se o východní část areálu. Stávající objekt by byl nahrazen novým, který by obsahoval sociální zařízení, klubovnu snad i kavárnu.

 

Parkovací zóna

Ta by v jižní části navazovala na stávající parkoviště. Celkem se uvažovalo o vybudování 28 parkovacích míst, z toho 2 pro ZTP.

Chtěl bych upozornit, že fotografie a návrhy prvků jsou ilustrační. Výběr konkrétních typů by obsahovala až realizační dokumentace, ke které by se veřejnost měla možnost vyjádřit.

Toto byl tedy záměr, který jsme chtěli realizovat. Zapsáním bývalého pivovaru mezi kulturní památky to však již není možné. Budoucnost ukáže, co se bude s pivovarem dít a jak bude případně využit.

 

Ing. Pavel Smolka

starosta města

 


Vytvořeno: 25. 2. 2021
Poslední aktualizace: 25. 2. 2021 12:52
Autor: Jan Dušek