Obsah

Jelenická obora: Reakce na otevřený dopis

Typ: Informace z úřadu
Jelenická obora: Reakce na otevřený dopis 1Obdržel jsem reakci předsedy představenstva Opavské lesní a.s. Ing. Jindřicha Grossera na můj otevřený dopis, který se týkal uzavření obory Jelenice.

Odpověď jsem si několikrát přečetl. Našel jsem v něm názory, stanoviska, ujištění, kritiku i spekulace. Avšak odpověď na svůj dotaz, který zněl : „Můžete mi, prosím, sdělit na základě jakého dokumentu či rozhodnutí jste oprávněni k uzavření obory Jelenice?“, jsem však nenašel. Asi není tak jednoduché, jasně odpovědět.

Pokud si oba dokumenty přečtete, jistě si uděláte svůj názor. S panem předsedou souhlasím snad jen v jediné věci. Celou záležitost musí posoudit nezávislý soud.

Pavel Smolka

starosta města

 

 

Vážený pane starosto,

děkuji Vám za dopis, který jsem obdržel dne 15. 6. 2021 , i když mi není jasné proč má formu "otevřeného dopisu". Argument, že se na Vás obracejí občané, mi nepřijde korektní, protože z povahy Vaší funkce starosty Vítkova se na Vás občané obracejí v mnoha jiných věcech a bylo by podivné, kdybyste vždy reagoval stejně jako v tomto případě. Ale to není podstatné.

Podstatné je, že celou záležitost, kterou v jednotlivostech vytržených z celého kontextu opíráte o výčet určitých správních a právních úkonů, naše firma nepovažuje za ukončenou. Proto jsme ani v minulosti nereagovali komplexním právním rozborem situace při každé příležitosti, resp. při každém mediálním útoku, či výzvách "Vaší právní kanceláře". Nebudeme tak činit ani nyní, ani v budoucnu. Přesto bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych Vám, případně čtenářům (pokud se k naší reakci vůbec dostanou) rámcově objasnil, o co ve věci běží.

Předně je potřeba zdůraznit, že předmětem Vašich aktivit včetně tohoto dotazu jsou soukromé pozemky, nikoliv pozemky ve vlastnictví obce, či státu. Tyto pozemky naše firma a další soukromé subjekty získaly legálně od Lesů ČR, s.p., na základně řádných právních dokumentů a také za řádně zaplacenou úplatu. 

Pokud jde o společnost Opavská lesní, a.s., tak jen na okraj podotýkám, že v rámci směny pozemků jsme nabídli za tyto pozemky násobně víc, než byla jejich tržní hodnota a než jsme museli. Jako privátní firma užíváme tyto pozemky v soukromém vlastnictvím k soukromým účelům. Tedy k podnikání v oboru lesnictví, zemědělství, myslivosti a rybářství v obhospodařovaných honitbách a revírech. Historicky byly tyto pozemky opakovaně devastovány nájezdy "milovníků přírody" , kteří nejen nebrali ohled na chovanou zvěř, na pěstovaný les, ale ani na vlastní bezpečnost. Tito pseudo milovníci přírody rozdělávali ohně v lese, stanovali v lese, na kolech jezdili po lesních porostech mimo lesní cesty, měli volně puštěné psy, kteří opakovaně štvali zvěř, sbírali shozená paroží zvěře a prováděli další nelegální činnosti, čímž porušovali zákon o ochraně přírody, lesní zákon a zákon o myslivosti. Vznikl tady určitý antagonistický trojúhelník - podnikání vs. ekologie vs. zájem určité části společnosti (cyklisté). Mohu se jen domnívat, proč tak usilovně hájíte zájem jen té poslední skupiny. Zvěř ani stromy totiž nemají volební právo. Přitom každý majitel nechráněného pozemku v atraktivních lokalitách, nebo každý majitel lesa Vám potvrdí, jakou spoušť dokážou natropit cyklovýletníci. (Ale nejen oni. Je velkým nešvarem posledních let, že velké hordy v počtu deseti, dvaceti i třiceti jezdců na tzv. motorových čtyřkolkách nebo terénních motorkách nezákonně projíždějí nechráněné přírodní úseky, a páchají nenapravitelné škody jak soukromým vlastníkům, tak státu.

Pro Vaši informaci - Vítkovsko je epicentrem těchto nelegálních aktivit. Sám jsem byl takových situací přítomen několikrát a mám také fotodokumentaci. Možná byste mohl své úsilí napřít i tímto směrem a začít vyvíjet iniciativu k ochraně přírodních rezervací Kaluža a Valach, které se nachází v těsné blízkosti obory Jelenice a dalších přírodních lokalit v Přírodním parku Moravice, které jsou rovněž vystaveny těmto atakům.

Tady se předem omlouvám těm slušným cyklistům - jednotlivcům a rodinám - kteří se chovají ohleduplně ke zvěři i lesu a vedou k tomu i své děti. Dle mých letitých zkušeností jsou ovšem v menšině. Vžitou představu, že les je všech a všichni si zde můžou dělat, co se jim zlíbí, v mnoha lidech utvrzujete právě Vy.

Tito lidé pak podlehnou Vašim populistickým argumentům, a jak jistě víte, reagují na sociálních sítích výzvami k napadení našeho majetku a dokonce k fyzickým útokům na mne. Tyto ataky pečlivě sledujeme a evidujeme a budeme je v budoucnu řešit právní cestou. Vy ale podle všeho sázíte na to, že jde o mimořádně dobře mediálně komunikovatelné téma, které se zkratkovitě dá podat jako boj občana proti svévoli velké firmy. Nic ovšem není vzdálenější pravdě. 

Opavská lesní a. s. (potažmo její dceřiné společnosti) je firma, která hospodaří v oblasti životního prostředí. Provozuje certifikované ekologické zemědělství v údolí řeky Moravice, pečuje o nivní louky, na kterých chová lehký skot Highland tak, aby nedocházelo k jejich devastaci. Díky naší činnosti došlo k zásadnímu zlepšení stavu těchto nivních luk, které byly před 25 lety totálně zdevastované. Ve spolupráci se spolkem ochránců přírody Niva každoročně likvidujeme invazivní rostliny v Přírodním parku Moravice.

Revitalizovali jsme vodní náhod k bývalému Rozsocháčskému mlýnu a vytvořili tak z nefunkční mrtvé vody živé přírodní prostředí pro ryby, obojživelníky a vodní ptactvo. Dodržujeme všechny zákony a pravidla hospodaření v krajině, v souladu s potřebou zachování přírodního bohatství, druhové diverzifikace a ekologie. Jsem přesvědčen, že většina slušných občanů si cení úspěchu a stability (nejen) naší firmy a pro zachování přírodního bohatství našeho kraje je ochotna se smířit i s jistým malým omezením pohybu v něm.

Naprosto odmítáme, že by naše aktivita v oboře Jelenice byla protiprávní. To, že naše právní stanoviska "nevytrubujeme" do světa, a přesto jsme ochotni věc alespoň rámcově vysvětlovat, svědčí o jediném: Nemáme se za co stydět a nepotřebujeme laciný potlesk. Stačilo by nám, kdyby věc byla ponechána bez jakéhokoliv lobbingu a mediálního ostrakizování, k dořešení právní a správní cestou.

Pro úplnost připomínám Vám i potenciálním čtenářům, že jste měl možnost v rámci vedeného správního řízení vznést připomínky již na jaře loňského roku, jako to učinilo ll jiných subjektů. Tehdy Vám byl zájem určité části občanů lhostejný, mlčel jste a pravděpodobně i souhlasil. Zdá se, že Váš zájem vznikl až poté, co Vám došlo, že z mediálního střetu - úspěšná firma vs. nebohý občan by se dal vytlouct slušný politický kapitál. Omlouvám se za takto příkrý úsudek, ale jinak si nedovedu vysvětlit Vaši tehdejší pasivitu a nynější horečnou aktivitu.

Na závěr mi dovolte, pane starosto, vyjádřit svůj názor. Občané Vašeho města i širšího regionu Vítkovska by si zasloužili to, abyste se více staral o jejich skutečné potřeby, neplýtval energií na věci, které Vám nepřísluší a svoje úsilí napřel k zastavení úpadku tohoto krásného regionu. Z objektivních a nezávislých průzkumů je zjevné, že se Vám to příliš nedaří. Pozice Vítkova jako jednoho z nejhorších města k životu v České republice je toho jasným dokladem.

Věřím, pane starosto, že moje obšírná odpověď je dostatečná. Nehodlám být nadále vtahován do polemiky nad jednotlivostmi tohoto případu a dál budu hájit zájmy naší firmy, zájmy většiny občanů a podotýkám, že tak budu činit jako vždy naprosto legálně v souladu s právním řádem naší země. Proto celou záležitost ponecháváme k rozhodnutí nezávislým soudům a v našich podáních předložených justičním orgánům jsou shrnuty veškeré důvody našeho dosavadního postupu ve věci.

S pozdravem
 

Ing. Jindřich Grosser

předseda představenstva Opavské lesní a.s.

 


Vytvořeno: 23. 6. 2021
Poslední aktualizace: 23. 6. 2021 07:35
Autor: Jan Dušek