Obsah

Kopírování pro spolky

Typ: Informace z úřadu
Kopírování pro spolky 1Rada města Vítkova schválila na podporu a rozvoj spolkového života a rozvoje volnočasových aktivit bezplatné kopírování pro spolky a zájmová sdružení na území Vítkova a v jeho místních částech s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 prostřednictvím informačního centra.

Podmínky využití možnosti bezplatného kopírování:

 • Nabídka se vztahuje pouze na spolky a zájmová sdružení působící na území města Vítkova a jeho místních částí.

 • Nabídka se nevztahuje na příspěvkové organizace města, školy, osadní výbory a  podobná  zařízení zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a dospělých.

 • Množství kopií: 50 stran formátu A4 -  plnobarevné kopie; 150 stran formátu A4 - černobílé kopie

Toto množství se stanoví pro 1 spolek na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

U spolku TJ Vítkov je počet bezúplatných kopií dvojnásobný.

 • V případě formátu A3 se počet stran snižuje na polovinu.

 • Nevyčerpané barevné kopie lze nahradit stejným počtem černobílých kopií, nelze to provést naopak.

 • Místo poskytované služby: Informační centrum Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 • O pořízených kopiích bude v IC Vítkov vedena evidence v rozsahu:

 • datum pořízení kopií

 • název spolku

 • jméno a příjmení osoby, které byly kopie vydány

 • název kopírovaného materiálu

 • počet kopírovaných stran

 

Více informací získáte v informačním centru – e-mail: icvitkov@vitkov.info, tel. 556 312 255.


Vytvořeno: 9. 12. 2021
Poslední aktualizace: 9. 12. 2021 14:20
Autor: Jan Dušek