Obsah

Má být obora pro veřejnost průchozí?

Typ: Tiskové zprávy
Má být obora pro veřejnost průchozí? 1Abych popsal současnou situaci ohledně uzavření obory v Jelenicích, musíme se vrátit do doby její výstavby, jež byla umožněna stavebním povolením ze dne 3. 5. 2000. K povolení se vyjadřovaly všechny dotčené orgány.

Například Lesy České republiky, s. p. ve svém stanovisku jasně napsaly: „LČR, s. p. trvají na zpřístupnění obory veřejnosti. Režim vstupu bude pochopitelně upraven dohodou s orgány místní samosprávy, obora se tak stane prvkem veřejného zájmu …“ Také Okresní úřad Opava, referát životního prostředí, jako orgán ochrany přírody souhlasil se stavbou plotu za podmínky: „Průchodnost cykloturistické stezky č. 551 pro širokou veřejnost bude zajištěna otevřenými vstupy opatřenými protiúnikovými rošty.“

Ve stavebním povolení byly stanoveny konkrétní podmínky. Co se týká průchodu oborou, podmínka zní takto: „Volnými vstupy ve vchodech č. 1, 4 a 5 bude zajištěna průchodnost obory širokou veřejností a průjezdnost po regionální cykloturistické trase č. 551.“  Do obory byly povoleny tři vstupy pro veřejnost. Přesto tato skutečnost nevadila záměru zřídit oboru a chovat v ní zvěř. 

V kolaudačním rozhodnutí se jasně píše: „Ve vstupu č. 1 a 5 (regionální cykloturistická trasa č. 551) je vedle brány umístěn volný průchod šíře 1,5 m, opatřený protiúnikovým roštem.“  Pokud je nyní situace jiná a není umožněn volný průchod, je to v rozporu  s kolaudačním rozhodnutím!

V roce 2009 došlo k významné události. Pozemkový spolek Niva požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje o přeložení části cyklotrasy č. 551. Město Vítkov nebylo k tomuto projednávání oficiálně přizváno.  Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu ve svém stanovisku jasně napsal: „Krajský úřad rovněž nebude usilovat o ustanovení zákazu vjezdu na kolech v původní trase ani omezením vstupu do přírodních rezervací v rozsahu jeho působnosti.“ Stejný úřad však v roce 2020 napsal ve svém rozhodnutí, že uděluje souhlas s úplným zákazem vstupu do honitby „Obora Jelenice“. Zejména na základě tohoto závazného stanoviska bylo naším úřadem vydáno opatření obecné povahy, kterým se obora uzavírá. 

S tímto stavem se nehodlá smířit  ani široká veřejnost,  ani vedení měst Vítkova, Hradce nad Moravicí a městyse Březová. Dohodli jsme se na společném postupu a toto opatření napadneme správní žalobou prostřednictvím advokátní kanceláře. Budeme hledat i další možnosti, jak znovu zajistit veřejnosti průchod oborou. O dalším postupu vás budeme opět informovat.

Ing. Pavel Smolka

starosta města


Vytvořeno: 25. 6. 2020
Poslední aktualizace: 25. 6. 2020 11:06