Obsah

Město provedlo opravy v budovách základní školy a gymnázia

Typ: ostatní
Stavební práce v okolí školy V základní škole a gymnáziu došlo v minulém roce k hromadění vlhkosti v budově 1. stupně.

V suterénu školy začala postupně vzlínat voda, která zapříčinila rozšíření plísní. Provedli jsme šetření, které ukázalo, že byly ucpané okapové svody ze střechy, které způsobovaly zatékání vody pod budovu. V této souvislosti jsme pro jistotu prověřili průchodnost kanalizací a zjistili její havarijní stav. Problémy s kanalizací se nevyhnuly ani školní jídelně. Tato situace si vyžádala stavební úpravy v budovách a jejich okolí.

Stav v okolí školy

Od září 2022 do dubna tohoto roku jsme provedli tyto práce:

Po zjištění výskytu spor v budově 1. stupně provedly naše technické služby 2 - 3 x ošetření biocidním přípravkem a utěsnění vstupu do suterénu budovy. Odstranili jsme obložení a podlahu v učebně 1. A. Ve sklepě jsme opravili kanalizaci – položili novou a stávající napojili na kanalizační řad v Komenského ulici.

Výměna podlahy

Odtěžili jsme zeminu a položili novou kanalizaci v rohu budovy, tu jsme odizolovali, vytvořili anglický dvorek, vybudovali svod dešťové vody s napojením do kanálu včetně opravy gajgrů, vyzdění, montáže nových klempířských prvků a nové stříšky nad schodištěm do sklepních částí.

Stavební práce v okolí školy

V malé tělocvičně, kde byly zjištěny spory plísní, jsme sundali veškerá obložení. Tyto práce provedly rovněž technické služby. Následně jsme sanovali zdivo pod obložením, stěny a vymalovali. Poté následovala instalace nového obložení včetně nátěru. Rozhodnuto bylo také o generální opravě elektrických rozvodů v malé tělocvičně včetně výměny světel. Podlaha byla narovnána, byly vytvořeny dilatační spáry podél zdiva, obroušen stávající lak, aplikováno voskování. V nářaďovně byla odstraněna podlaha a vyměněna za novou dřevěnou překrytou linem. Původní luxfery byly nahrazeny mříží z důvodu větratelnosti. A nakonec jsme v předsálí položili lino kolem stěn pod lavičkami.

Oprava malé tělocvičny

Dalším problémem byla havárie kanalizace před kuchyní, kde došlo ke zborcení cca 17 metrů kanalizace od jídelny směrem do ulice. Monitoring ukázal, že je v havarijním stavu tuková jímka a kanalizace je vadná na více místech. V těchto dnech probíhá výměna zmíněné jímky a potrubí.

Nová jímka na tuky

Celková částka na opravy činila v roce 2022 cca 2 mil. Kč.


Vytvořeno: 21. 4. 2023
Poslední aktualizace: 21. 4. 2023 11:49
Autor: Jan Dušek