Obsah

„Na železniční přejezd pozor dej, riskantně se nechovej“

Typ: Zajímavosti | Doprava
„Na železniční přejezd pozor dej, riskantně se nechovej“ 1Informace Policie České republiky k bezpečnosti na železničních přejezdech.

Řidiči by měli mít na paměti, že na železničních přejezdech je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Střet vozidla s vlakovou soupravou bohužel často mívá tragické následky, a proto by se řidiči měli vždy přesvědčit, že mohou přes železniční přejezd bezpečně přejet. Zvýšená opatrnost také souvisí s rychlostí jízdy, kterou by měl řidič upravit již před železničním přejezdem. Podle zákona o silničním provozu smí jet řidič ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění rychlostí nejvýše 30 km/hod. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič jet 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění rychlostí nejvýše 50 km/hod. Při přejíždění přejezdu navíc nesmí zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění. Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič vždy zastavit na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

 

Kdy řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd?

• je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

• je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení

• sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory

• je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

• dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem

• nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě

V prvních třech výše uvedených bodech existuje výjimka, kdy řidič na železniční přejezd vjíždět smí a to v případě, že před tímto přejezdem dostal k jízdě ústní souhlas od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Tento zaměstnanec je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, je potřeba rychle zareagovat a odstranit vozidlo mimo železniční trať. Nemůže-li tak řidič učinit, například z důvodu technické závady, musí neprodleně udělat vše pro to, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni! Pokud například dojde k uvíznutí vozidla na železničním přejezdu z důvodu nerespektování světelného zařízení mezi sklopenými závorami, musí řidič konat velmi rychle. Po sklopení závor má totiž řidič jen krátký čas na to, aby situaci vyřešil a s vozidlem ze železničního přejezdu bezpečně odjel. Jednou z možných variant je nadzvednout závory, ale to pouze v případě, že s řidičem se ve vozidle nachází spolujezdec, který závoru pro průjezd vozidla nadzvedne.  Další variantou je podjetí pod závorou. Pokud řidič osobního vozidla pod závoru najede, závora se o auto sama nadzdvihne. Poslední variantou je závoru prolomit a to v případě, že je vozidlo vyšší a závoru nenadzdvihne. Závory jsou k takovým situacím přizpůsobené a rozhodně vozidlo nepoškodí do takové míry, jako kdyby do něj narazil vlak. Navíc v těchto případech jdou škody na vozidle stranou. Nejdůležitější je ochrana života a zdraví jak posádky vozidla tak všech cestujících a strojvedoucího ve vlakové soupravě.

Zákon o silničním provozu dále stanovuje i další pravidla, která by měli řidiči v souvislosti s železničním přejezdem dodržovat. Na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti nesmí řidiči předjíždět další vozidla, couvat a otáčet se. Také nesmí na železničním přejezdu s vozidlem zastavit a stát, a to ani ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním. Zákon také v místech železničního přejezdu pamatuje na podmínky užití dálkových světel, které řidič nesmí použít v případě, že by tím mohl oslnit strojvedoucího vlaku či řidiče protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Zvýšená opatrnost před železničním přejezdem neplatí pouze pro řidiče, ale také pro chodce. Ti by se měli vždy přesvědčit, zda mohou železniční přejezd bezpečně přejít. Při přecházení by nikdy neměli mít v uších sluchátka a také nerozptylovat svou pozornost mobilním telefonem. Chodci by nikdy neměli přecházet kolejiště v místech, kde přecházení není povoleno! V opačném případě velmi riskují. Kvůli snaze ušetřit pár minut a zkrátit si cestu přes koleje mohou zaplatit svým životem. Je důležité, aby tato pravidla znaly i děti, a proto jim je moravskoslezští policisté pravidelně připomínají během preventivních besed.


nprap. Mgr. Darina Veselá

oddělení prevence

 (foto ilustrační)


Vytvořeno: 11. 4. 2023
Poslední aktualizace: 12. 5. 2023 07:56
Autor: Policie ČR