Obsah

Několik slov starosty města

Typ: Informace z úřadu
Několik slov starosty města 1S koncem prázdnin a začátkem školního roku začíná žákům, učňům a studentům nový školní rok 2020/2021. Pro všechny platí nově vyhlášená opatření, která se po určitých změnách ustálila na nošení roušek na úřadech, ve zdravotních a sociálních ústavech, na akcích v uzavřených prostorách s návštěvností vyšší než 100 osob… Původní záměr nošení roušek ve společných prostorách školy, mimo vyučování ve třídách, tak nakonec neplatí. Přesto budou muset ředitelé základních i mateřských škol zajistit zvýšená preventivní hygienická opatření. Také do naší základní školy a gymnázia, uvolníme další desítky litrů desinfekčního roztoku. Ovšem na žáky čekají i příjemnější novinky.

Nově zrekonstruované hřiště bylo sice dokončeno v květnu, ale z důvodu distanční formy výuky a omezené docházky žáků do školy bude hřiště plně využíváno až v tomto školním roce. Bohužel mezinárodní sportovní závody, kterými měl být provoz slavnostně zahájen, musely být na konci školního roku zrušeny.

Na sedlové střeše jednoho z pavilónů školy byla položena nová krytina a vyměněno několik trámů. Oprava stála město 1 006 483 Kč. Tato investice sice příliš neovlivní výuku, zato zřízení nové elektroinstalace za 386 087 Kč ve čtyřech třídách a kabinetech nad jídelnou a kuchyní žáci i učitelé jistě ocení.

Technické služby dokončily úpravu vjezdu do mateřské školy v Klokočově, která stála cca 490 tis. Kč. Drobnou opravu také provedly v mateřské škole v Opavské ulici, kde vybudovaly nový vstup do podkrovních prostor.

Vjezd do MŠ v Klokočově

V srpnu probíhaly avizované úpravy na městském koupališti. Práce byly zahájeny po výběrovém řízení na zhotovitele a po získání příslušného povolení na vybudování vrtané studny. Ta by měla zajistit nejenom dostatek vody na zalévání trávy pomocí nově vybudovaného zavlažovacího systému, ale také prověřujeme možnost napojení tohoto vrtu na sociální zařízení na koupališti. Ušetřila by se tím spotřeba pitné vody. Po vybudování závlahového systému dojde k regeneraci travního porostu. Do sezóny v příštím roce máme ještě v plánu vybudovat zastřešení nad vydlážděným pláckem u dětského bazénku.

Úvozní ulice

V září dokončíme rekonstrukci Úvozní ulice. Jsem přesvědčen, že vás stav po opravě mile překvapí. V září také bude hotova oprava bytového domu v Komenského ulici. To jsou jedny z největších investic v letošním roce.

Dům v Komenského ulici

Kromě stálé hrozby onemocněním covid-19 nás všechny nemile překvapilo uzavření místních poboček České spořitelny, a. s. a Komerční banky, a. s. Drobní střádalové někde na venkově už nikoho nezajímají, zdá se… Dostali jsme na úřad strohé sdělení, žádná vysvětlení, prostě rozhodnutí vyšších míst a nebylo v našich silách cokoli podniknout.

Na závěr bych chtěl popřát žákům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům školských zařízení hodně elánu a úspěchů v novém školním roce.

 


Vytvořeno: 1. 9. 2020
Poslední aktualizace: 1. 9. 2020 14:11