Obsah

Nekrm brouka!

Typ: Varování | ostatní
Nekrm brouka! 1Kůrovcová kalamita - ohrožení všech lesů.
Přispějte i Vy k omezení dopadů nejhorší kalamity v historii českých lesů.

Kůrovcové desatero

Více informací na www.nekrmbrouka.cz 

 

1. Nepodceňuj situaci

1

V letech 2015-2018 kůrovec zničil prosty se zastoupením smrku na třetině území ČR. V roce 2019 se bude kalamita dále šířit a ohrožovat lesy všech vlastníků. V ohrožení jsou téměř všechny smrkové porosty. Podcenění situace může pro vlastníka lesa znamenat ztrátu hodnoty majetku či udělení pokut ve výši až milion korun.

2. Zkontroluj les

2

Les je nezbytné pravidelně kontrolovat. Každý vlastník lesa musí mít přehled o tom, jaká je situace v jeho porostech a je plně zodpovědný za ochranu lesa před škůdci. Nepodceňuj situaci a zkontroluj les. V případě, že není možné například z důvodu vzdálenosti majetek kontrolovat a spravovat, je možné uzavřít smlouvu například se správci/vlastníky lesů v okolí nebo lesnickými firmami.

3. Najdi brouka

3

Včasné nalezení všech napadených stromů je základem dalšího úspěšného boje. Napadený strom přitom není těžké poznat. Na patě stromu či za šupinkami kůry se vyskytují drobné rezavé pilinky (tzv. drtinky). Zasažený strom má často rezavějící jehličí, které opadává, stejně jako části kůry. Je tedy třeba odloupnut kůru a přesvědčit se, zda je pod ní kůrovec. V nejbližším okolí napadených stromů je pravděpodobné napadení dalších stromů, které nemusí být patrné. Vždy je lepší vytěžit a sanovat i stromy sousedící s evidentně napadenými stromy. Jestliže si nejsme jisti, kůrovcová infolinka poradí.

 

4. Poraď se s odborníkem

4

Vlastnit les a rozumět mu nemusí být vždy totéž. Jestliže zjistíš, že se v lese vyskytuje (byť jen v malé míře) kůrovec a nejsi si jistý potřebnými kroky v ochraně lesa, kontaktuj odborného lesního hospodáře. Odborný dohled nad lesem je zákonnou povinností každého vlastníka. Informace o lokálních odborných lesních hospodářích poskytnou obce s rozšířenou působností nebo Česká komora odborných lesních hospdářů (www.ckolh.cz).

 

5. Neotálej s těžbou

5

Buď vlastními silami, nebo ve spolupráci s lesním hospodářem označ napadené stromy a co nejrychleji zajisti jejich vytěžení. Zimní období je ideální, protože kůrovec není aktivní, nenapadá další stromy. Na jaře kůrovec vyletí ze svých zimovišť pod kůrou a začne se množit. Pak už je pozdě a brouk se šíří lavinovitě dále. Není tedy vůbec na co čekat.

 

6. Asanuj kůrovcové dříví

6

Napadené stromy nestačí jen vytěžit. Pokud nebude vytěžené dřevo do 1. března zpracováno, je nutné jej v průběhu března asanovat, aby se zabránilo dalšímu šíření kůrovce. Používají se různé metody – ruční či strojové odkornění nebo chemická asanace, kterou provádí odborné firmy. Není tedy možné stromy jen porazit a nechat (jako kulatinu) v lese či jeho blízkosti.

7. Ukliď v lese

7

Z lesa je třeba v průběhu zimy odstranit kromě kůrovcem napadených stromů veškeré smrkové polomy a vývraty a ty následně asanovat. V případě, že nezvládnete vytěžit veškeré kůrovcem napadené stromy, je možné odložit těžbu stromů, na nichž již není kůra. Ty nejsou z hlediska šíření kůrovce rizikem.

 

8. Plánuj a spoj síly

8

Kůrovcová kalamita nepostihla jen Českou republiku, ale značnou část střední Evropy. V řadě zemí je tudíž málo potřebné techniky i pracovních sil na těžbu a asanaci dříví. Není proto možné nechávat těžbu na poslední chvíli před jarním rojením (většinou duben). Efektivní je naplánovat vše s odborným lesním hospodářem a pokusit se spojit síly při řešení situace s vlastníky okolních lesů. Pokud jen jediný vlastník lesy nevyčistí, zmaří úsilí všech v širokém okolí.

 

9. Neboj se zeptat

9

Současná situace s kůrovcem je skutečně mimořádně kritická. Lesy jsou vedle škůdců extrémně oslabeny suchem a vyžadují daleko více pozornosti a aktivního přístupu. Prvotním zdrojem informací a rad je již zmíněný odborný lesní hospodář.Dalším místem poradenství jsou obce s rozšířenou působností a další orgány státní správy. Základní informace poskytne také operátor kůrovcové linky.Není problém na kterémkoliv výše uvedeném místě požádat o radu, problém je situaci podceňovat a neřešit.

 

10. Vytrvej a sleduj www.nekrmbrouka.cz

10

Boj s kůrovcem je běh na dlouhou trať. Nestačí „jen" vytěžit dřevo v zimě, les potřebuje kontrolu a péči celý rok. Důležité je situaci řešit a nerezignovat, nenechat se odradit tím, že se to zdá složité a v některých lokalitách nezvladatelné. Pokud situaci podceníme, zničíme životní prostředí sobě i dalším generacím. Nyní máme ještě možnost katastrofě zabránit. Na webu nekrmbrouka.cz najdeš aktuální informace související s kůrovcovou kalamitou a efektivní ochranou lesa v daném ročním období. Pokud znáš někoho ve svém okolí, kdo také vlastní les, pošli mu odkaz na tento web. Je třeba nekrmit společně.

 

KŮROVCOVÁ LINKA

+420 605 202 101 

info@nekrmbrouka.cz

 

 


Vytvořeno: 19. 3. 2019
Poslední aktualizace: 19. 3. 2019 15:39