Obsah

Nová kulturní památka ve Vítkově!

Typ: Informace z úřadu
Nová kulturní památka ve Vítkově! 1Na území města a místních částí je 12 kulturních památek. Náhrobek Jana Zajíce na vítkovském hřbitově je dokonce národní kulturní památkou. Kromě Jelenic, je v každé naší místní části jedna kulturní památka.

Na stránkách https://pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/seznam/?kraj=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&okres=Opava&obec=V%C3%ADtkov&chranenoTed=1&hlObj=1&fulltext naleznete informace o všech dvanácti kulturních památkách.

Počet památek však bude velice brzy doplněn o další. Ministerstvo kultury ČR svým rozhodnutím ze dne 11. ledna 2021 prohlásilo za kulturní památku soubor bývalého pivovaru ve Vítkově. Ten je tvořen stavbou č.p. 493, které sestává z administrativní budovy a obytné budovy se spilkou a stáčírnou a dále z pivovaru se sladovnou. Dále jde o bránu mezi nárožími domů č.p. 274 a č.p. 275.

Touto novou skutečností se bude zabývat zastupitelstvo města na svém zasedání 3. března. Již několik let jsme jednali s vlastníkem pivovaru o jeho odkoupení. Výsledkem bylo usnesení zastupitelstva, kterým bylo rozhodnuto o odkoupení pivovaru. V rámci dotačního titulu na regeneraci nevyužívaných průmyslových areálů bylo možno požádat o dotaci jak na vykoupení, tak na následné využití. Podařilo se nám získat dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 347 200,- Kč na zpracování projektové dokumentace na následné využití celého areálu. Záměrem města bylo budovy zbourat a na jejich místě vytvořit prostor jak pro seniory, tak pro rodiče s dětmi. V areálu měly vzniknout také hřiště pro naši mládež. Je nutno říct, že ne všichni zastupitelé se ztotožnili s myšlenkou pivovar zbourat. Jistě by bylo krásné, kdyby se našel někdo, kdo by do areálu investoval desítky milionů a probudil ho k životu. Určitě by se nám líbilo obnovení výroby piva, zřízení hezké stylové restaurace, možná nějaké ubytování,… Bohužel se za desítky let, kdy se pivovar prodává, nenašel nikdo, kdo by se tohoto nelehkého úkolu zhostil. Pro město by to bylo příliš velké sousto.

Zastupitelé budou muset rozhodnout, jestli od koupi odstoupí nebo i za těchto nových podmínek pivovar koupí. Nebude to jednoduché rozhodnutí. V obou případech budeme muset vrátit dotaci na projektovou dokumentaci.

Zápis pivovaru mezi kulturní památky jistě zabrání jeho zbourání. Jestli přispěje k jeho záchraně, ukáže budoucnost.

Ing. Pavel Smolka

starosta města

 


Vytvořeno: 11. 2. 2021
Poslední aktualizace: 11. 2. 2021 10:55