Obsah

Novinka - hospodaření města na webu

Typ: Informace z úřadu
Novinka - hospodaření města na webu 1 V rámci maximální otevřenosti a transparentnosti úřadu představujeme tzv. rozklikávací rozpočet.

www.rozpocetvitkov.cz

- na těchto stránkách můžete porovnávat rozpočet města od roku 2020, je přehledně rozdělen na příjmy a výdaje, je interaktivní, takže po kliknutí na jednotlivé grafy se vám zobrazí podrobnosti podle struktury příjmů a výdajů. U jednotlivých kapitol je poté uveden schválený rozpočet, rozpočet upravený a skutečné čerpání finančních prostředků. I tyto kapitoly lze následně rozkliknout a zobrazí se vám podrobné členění dle jednotlivých položek. Čerpání rozpočtu v jednotlivých měsících je uvedeno níže v tabulkách.

V záložce Vyhledávání si můžete najít výraz, který vás zajímá. V záložce Plán je stručné shrnutí plnění výdajů a příjmů v jednotlivých měsících rozpočtového roku. I ty můžete rozkliknout a seznámit se s jejich podrobnější strukturou. 

Poslední záložka Pohledy vám umožní vyhledávat plnění rozpočtu podle jednotlivých kritérií (odvětví, položek, účelových znaků, odborů, jednotlivých akcí). Účelové znaky se používají při příjmu financí a následných výdajů u dotací. Jednotlivé akce mají své ORG, což je číslo, které je přiřazeno jednotlivým investičním akcím města nebo opravám velkého rozsahu.

Rozklikávací rozpočet města Vítkova byl realizován v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525) financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Loga povinné publicity


Vytvořeno: 29. 9. 2021
Poslední aktualizace: 29. 9. 2021 10:22
Autor: Jan Dušek