Obsah

Nový parčík

Typ: Zajímavosti | Informace z úřadu
ParčíkV lokalitě mezi ulicí Opavskou a Školní budou nově vysazeny stromy a keře. Vznikne tady odpočinkové zákoutí, které oddělí živým plotem hlavní cestu od obytné zóny.

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z Národního programu životního prostředí, konkrétně z výzvy č. 4/2021 – výsadba stromů – individuální projekty, a to na projekt: „Výsadba stromů na nově zakládané parkové ploše ve Vítkově“.

V rámci projektu bude provedena výsadba 32 ks listnatých stromů (javor, jírovec, kaštanovník, buk, okrasné jabloně a třešně, jeřáby a lípy), a to na travnaté ploše pod autobusovým nádražím. Dále bude vysázeno 150 ks keřů – tavolníků, podél ul. Opavské. Projektem dojde ke zlepšení životního prostředí v intravilánu obce a ke zlepšení kvality ovzduší ve městě. Zároveň dojde k vytvoření odpočinkového prostoru a projekt přispěje k zadržení vody v krajině.

Žádost byla podána v lednu tohoto roku a v březnu přišlo kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace. V dubnu proběhla veřejná zakázka na výběr dodavatele, kterým se stala firma ARBOR - Ing. Vlastimil Toman z Nového Jičína. Výsadba bude probíhat v období května.

Celkové náklady na výsadbu a následnou tříletou péči (zálivka, hnojení, ošetření stromů, výchovný řez, péče) jsou ve výši 361.289,- Kč a dotace je v maximální výši 211.700,-. Dotace je poskytnuta pouze na samotnou výsadbu, následnou povinnou péči bude město hradit ze svého rozpočtu.

 

 

Parčík

 

Loga povinné publicity   Loga povinné publicity

 


Vytvořeno: 2. 5. 2022
Poslední aktualizace: 2. 5. 2022 14:45