Obsah

Optická síť ve Vítkově

Typ: Informace z úřadu
Optická síť ve Vítkově 1AKTUALIZOVÁNO (8.10.2021) - V září tohoto roku se zahájily stavební práce související s umístěním podzemního vedení optických kabelů ve Vítkově, které umožní lepší připojování k internetu či televizi. 

Výkopy v travnatých plochách a také v pozemních komunikacích, zejména chodnících se dotknou lokalit ulice Těchanovická, Opavská, Komenského, Oderská, Lesní, Luční, Dělnická, Husova, Vodní, Sadová, Wolkerova, Poštovní, Selská, Nová a Fučíkova.

Stavebníkem je společnost InfoTel, spol. s r.o. Brno a zhotovitelem prací PEMA GROUP spol. s r.o. Ostrava. Investor a poskytovatel internetu je společnost ČEZ (www.ceznet.cz).

Akce je rozdělena do etap a její ukončení se předpokládá v prosinci 2021. Práce si vyžadují omezení silničního provozu dopravním značením. Vstupy a příjezdy k nemovitostem jsou řešeny s jejich uživateli, k omezení silničního provozu uzavírkami nebude přistupováno.  

Trasy vedení jsou vyznačeny v přehledné situaci. Vlivem různorodého podloží v místech výkopů, nelze spolehlivě vyloučit jejich změny.

S dotazy a připomínkami se občané mohou obracet na hlavního stavbyvedoucího pana Milana Šnaura, mob. 602 131 199, případně pracovníka Městského úřadu ve Vítkově, Jiřího Grigiera, tel. 556 312 245.

 

V první etapě dojde k pokládání páteřní sítě. Ve druhé se budou připojovat jednotlivé domy. V této fázi je ještě možno dát souhlas k přivedení vlákna k vašemu pozemku/domu.

Tímto souhlasem se nezavazujete k využívání služeb.

Přivedení vlákna je na náklady investora (ČEZNET).

Pokud je ve vaší oblasti páteřní spoj (v mapě červená linka) a máte o připojení zájem, kontaktujte p. Olšovského 734 527 170 (petr_olsovsky@infotel.cz).

 

Mapa optické sítě ve Vítkově ke stažení

 

Vzhledem k tomu, že investor ČEZNET plánuje další rozšíření optické sítě, můžeme se dle zájmu občanů pokusit dojednat i další trasy.

Dle předběžných informací půjde další trasa ulicí Poštovní na sídliště na ul. Švermová a dále ul. Dělnická (podmíněno stavbou chodníku, který již připravujeme).

Pokud byste měli zájem o připojení, potřebujeme k evidenci vaše kontakty abychom mohli investora oslovit s našim zájmem o rozšíření.

Je potřeba mít na vědomí, že to není investiční akce města a rozhodnutí o trase pokrytí je čistě věcí investora.

V případě, že nejste na současné trase páteřního rozvodu (dle zveřejněné mapy), pošlete kontakt (jméno, telefon, adresu) na sběrný email: optika@vitkov.eu

 


Vytvořeno: 7. 10. 2021
Poslední aktualizace: 13. 1. 2022 08:31
Autor: Jan Dušek